Vyhľadaj
Prihlásenie
Aktuálne kurzy
Konferencia "Kvalita vo zváraní 2015"
Kvalita vo zváraní 2015
XV. ročník
22.4. - 24.4.2015
Hotel GRAND****, Jasná, Nízke Tatry

 

Welding in the World

Časopis si môžete objednať elektronicky, niektoré články sú voľne prístupné.

ANB

VÚZ pôsobí na Slovensku ako Autorizovaný národný orgán - ANB,  orgán Európskej zváračskej federácie - EWF a Medzinárodného zváračského inštitútu - IIW.

Detašované pracovisko v Poprade

Komplexné služby vo zváraní bližšie k vám

Kontakt: Dušan Koterba, Štefánikova 887, 058 01 Poprad, koterbad@vuz.sk

Nové Poradenské a inovačné centrum

VÚZ – PI SR otvoril nový kontaktný bod Poradenského a inovačného centra pre oblasť projektovania zváraných konštrukcií.

 

SW na posúdenie potrubných systémov

Popis a video SW na posúdenie potrubných systémov. Uplatnenie softwaru je v petrochemickom a chemickom priemysle a v zariadeniach konštruovaných podľa ASME B31.3

Projekt NextGenPower

Vývoj a aplikácia nových materiálov a ochranných povlakov, ktoré možno použiť v podmienkach USC.

Prídavné materiály

V rámci výroby produktov výskumu a vývoja vyrábame a dodávame prídavné materiály na zváranie, naváranie, spájkovanie, nanášanie a striekanie.

Novinky

Užitočné linky

Diskusné fórum zváranie

Videokanál zváranie

SW na potrubné systémy

 

Viac ...
Vzdelávanie
Kurz "Medzinárodný zváračský inžinier"
21.9. - 4.12.2015
 
Kurz "Medzinárodný zváračský technológ"
21.9. - 4.12.2015
 
Kurz pre koordinátorov zvárania "Zváranie betonárskych výstuží"
25.11. - 27.11.2015
 
Kurz "Medzinárodný zváračský inšpekčný personál - úplná úroveň"
30.11. - 18.12.2015
Viac ...
Semináre
Seminár "Tvorba WPS (postupov zvárania) a schvaľovanie WPQR"
18.6.2015

Seminár "Čítanie technických výkresov a zváracích postupov"
23.6.2015


 

 

Viac ...