Vyhľadaj
Prihlásenie
Plán vzdelávania na II. polrok 2016
Stanovisko k certifikácii zváračov

Stanovisku VÚZ - PI SR k certifikácii zváračov od 01.11.2015

Prídavné materiály

V rámci výroby produktov výskumu a vývoja vyrábame a dodávame prídavné materiály na zváranie, naváranie, spájkovanie, nanášanie a striekanie.

Nové číslo časopisu Zváranie-Svařování

ZVÁRANIE-SVAŘOVÁNÍ je odborný časopis so zameraním na zváranie, spájkovanie, tepelné spracovanie a skúšanie materiálov. Prináša vedecké a technické príspevky z odbornej praxe.

Centrum excelentnosti vo zváraní

Novovytvorené laboratóriá pre potreby excelentného výskumu ...

65 výročie založenia VÚZ

V roku 2014 oslavuje Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR 65. výročie vzniku.

Welding in the World

Časopis si môžete objednať elektronicky, niektoré články sú voľne prístupné.

ANB

VÚZ pôsobí na Slovensku ako Autorizovaný národný orgán - ANB,  orgán Európskej zváračskej federácie - EWF a Medzinárodného zváračského inštitútu - IIW.