Časopis zváranie

ČASOPIS ZVÁRANIE-SVAŘOVÁNÍ

Objednávka predplatného na rok 2018

Cenník inzercie 

Prehľad posledných čísel:

1-2.jpg  11-12.jpg  9-10.jpg 7-8.jpg 


Vydavateľ: Výskumný ústav zváračský, Bratislava.

ZVÁRANIE–SVAŘOVÁNÍ je odborný časopis so zameraním na zváranie, spájkovanie, lepenie, rezanie, striekanie, tepelné spracovanie, skúšanie materiálov a zvarkov, na zabezpečovanie kvality a bezpečnosti práce. Prináša vedecké a technické príspevky z odbornej praxe a technicko-propagačné príspevky od slovenských, českých i zahraničných prispievateľov. Distribuuje sa v Slovenskej i Českej republike a do ďalších krajín.

Členovia redakčnej rady:
predseda: prof. Ing. Pavol Juhás, DrSc.
podpredseda: prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
členovia: Ing. Jiří Brynda, Ing. Pavel Flégl, prof. Ing. Ernest Gondár, PhD., Ing. Ivan Horňák, doc. Ing. Viliam Hrnčiar, PhD., doc. Ing. Július Hudák, PhD. prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc., doc. Ing. Karol Kálna, DrSc., Ing. Július Krajčovič, Dr. Ing. Zdeněk Kuboň, doc. Ing. Vladimír Magula, PhD., doc. Ing. Harold Mäsiar, PhD., Ing. Ľuboš Mráz, PhD., Ing. Miroslav Mucha, PhD., doc. Ing. Jozef Sejč, PhD., Dr. Ing. František Simančík.
 
Periodicita 4 dvojčísla ročne. ISSN 0044-5525. Evid. č. MK SR EV. 203/08.
V prípade záujmu o odber časopisu, resp. uverejnenie inzercie kontaktujte našu redakciu.

NOVÁ ODBORNÁ PUBLIKÁCIA V PREDAJI

Názov: Prípady havárií zváraných konštrukcií
Autor: Doc. Ing. EWE Peter Bernasovský, PhD.
Cena: 14,90 + poštovné 

IMG_5418.png   

V objednávke uveďte fakturačné a kontaktné údaje a zašlite na e-mailovú adresu: redakcia.zvarania@vuz.sk 
Po zaplatení vystavenej faktúry Vám poštou zašleme knihu na uvedenú adresu v objednávke.

 

Redakcia:
Výskumný ústav zváračský, Račianska 71, 831 02 Bratislava 
e-mail: redakcia.zvarania@vuz.sk,
tel.: +421/(0)2/49 246 400

Pre prístup do tejto sekcie musíte byť zaregistrovaný!