Iné odborné kurzy a semináre

(8)


Tvorba WPS (postupov zvárania) a schvaľovanie WPQR


URČENÝ

Koordinátorov zvárania a pre všetkých, ktorí tvoria alebo používajú zváracie ...


PODMIENKY PRIJATIA

Nie sú určené


SPÔSOB UKONČENIA

Absolvent získa potvrdenie o absolvovaní


VIAC O KURZE

Čítanie technických výkresov a zváracích postupov


URČENÝ

Zváračov, technológov, kontrolórov a pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť čítať...


PODMIENKY PRIJATIA

Nie sú určené


SPÔSOB UKONČENIA

Absolvent získa potvrdenie o absolvovaní


VIAC O KURZE

Kvalifikácie zváračov, vyšších zváračských odborníkov a pracovníkov skúšania


URČENÝ

Personalistov, pracovníkov na verejné obstarávanie zabezpečujúcich vzdelávani...


PODMIENKY PRIJATIA

Nie sú určené


SPÔSOB UKONČENIA

Absolvent získa potvrdenie o absolvovaní


VIAC O KURZE

Označovanie skúšky zvárača a rozsahy platnosti certifikátu podľa ISO 9606-1


URČENÝ

Pre koordinátorov zváračov v rámci ich platnosti certifikácie


PODMIENKY PRIJATIA

Nie sú určené


SPÔSOB UKONČENIA

Absolvent získa potvrdenie o absolvovaní


VIAC O KURZE

Požiadavky na výrobcov oceľových a hliníkových konštrukcií podľa EN 1090


URČENÝ

Pre výrobcov, koordinátorov zvárania, konštruktérov a pracovníkov zodpovedajú...


PODMIENKY PRIJATIA

Nie sú určené


SPÔSOB UKONČENIA

Absolvent získa potvrdenie o absolvovaní


VIAC O KURZE

Nová norma STN 05 0705:2019 - "Predpisy pre základné skúšky zváračov"


URČENÝ

Pre zváračské školy, poverených zváračských technológov, koordinátorov zváran...


PODMIENKY PRIJATIA

Nie sú určené


SPÔSOB UKONČENIA

Absolvent získa potvrdenie o absolvovaní


VIAC O KURZE

"Kvalita vyhotovenia žiarovo pozinkových konštrukcií - očakávania investora"


URČENÝ

Pre firmy organizujúce sa výrobou pozinkovaných konštrukcií


PODMIENKY PRIJATIA

Nie sú určené


SPÔSOB UKONČENIA

Absolvent získa potvrdenie o absolvovaní


VIAC O KURZE

"Napätia vznikajúce vo zváranej oceľovej konštrukcií pri žiarovom zinkovaní, ich deštrukčné účinky a úloha projektantov ako im predísť"


URČENÝ

Pre projektantov oceľových konštrukcií a koordinátorov zvárania


PODMIENKY PRIJATIA

Nie sú určené


SPÔSOB UKONČENIA

Potvrdenie o absolvovaní kurzu


VIAC O KURZE