Nová norma STN 05 0705:2019 - "Predpisy pre základné skúšky zváračov"

MÁM ZÁUJEM O KURZ


(podporované formáty: *.pdf, *.doc, *.docx)

URČENÝ
Pre zváračské školy, poverených zváračských technológov, koordinátorov zvárania a pracovníkov, ktorí zabezpečujú školenia v organizáciách

PODMIENKY PRIJATIA
Nie sú určené

OBSAH
Nové označovanie základných kurzov a zaškolení, teoretická a praktická príprava, skúšky a skúšobný orgán, identifikačná karta a osobné konto zvárača, výmena preukazov, prechodné obdobia a koniec platnosti zváračských preukazov

SPÔSOB UKONČENIA
Absolvent získa potvrdenie o absolvovaní

DĹŽKA TRVANIA KURZU
1 deň

CENA KURZU
60 €
s DPH

PLÁNOVANÝ TERMÍN