Kontakt

 
Výskumný ústav zváračský z. z. p. o.
Račianska 1523/71, 831 02 Bratislava, Slovensko
vuz@vuz.sk

 


 

SEKRETARIÁT
GENERÁLNEHO RIADITEĽA

+421 918 991 737
sekretariatgr@vuz.sk

CERTIFIKAČNÝ ORGÁN PRE CERTIFIKÁCIU
PERSONÁLU VO ZVÁRANÍ A NDT
AUTORIZOVANÝ NOMINOVANÝ ORGÁN

+421 918 714 624
durikp@vuz.sk 

CERTIFIKÁCIA SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA KVALITY
CERTIFIKÁCIA SYSTÉMOV ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA
CERTIFIKÁCIA SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA BEZPEČNOSTI
A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI
PLNENIE POŽIADAVIEK NA KVALITU PRI ZVÁRANÍ

+421 905 452 894
radicp@vuz.sk

CERTIFIKAČNÝ ORGÁN PRE VÝROBKY

+421 905 665 843
machovab@vuz.sk


 

 

DIVÍZIA MATERIÁLOV A TECHNOLÓGIÍ
ZVÁRANIA

+421 915 751 725
cervenkovah@vuz.sk

DIVÍZIA VÝROBY ZVÁRACÍCH MATERIÁLOV
DIVÍZIA ŠPECIÁLNEJ METALURGIE

ODDELENIE OBCHODU

+421 915 751 710
ivanickovaa@vuz.sk

ODDELENIE VZDELÁVANIA

+421 907 895 849
vzdelavanie@vuz.sk  

MANAŽMENT PROJEKTOV

+421 918 991 737
vlasta.vlhova@vuz.sk

 

ÚSEK EKONOMIKY

+421 905 673 031
rokovad@vuz.sk

SPRÁVA BUDOV

+421 905 974 851
vigovak@vuz.sk