Vyhodnocovanie rádiogramov – stupeň 2 (RT-R2)

MÁM ZÁUJEM O KURZ


(podporované formáty: *.pdf, *.doc, *.docx)

URČENÝ
Pre tých, čo vyhodnocujú rádiogramy

PODMIENKY PRIJATIA
Základné vzdelanie (odporúčame min. stredoškolské), prax min. 6 mesiacov

OBSAH
Princípy metódy vyhodnocovania rádiogramov

SPÔSOB UKONČENIA
Potvrdenie o absolvovaní kurzu, ktoré je vstupnou podmienkou ku skúškam na získanie certifikátu podľa ISO 9712.

DĹŽKA TRVANIA KURZU
7 dní

CENA KURZU
480
€ bez DPH
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu)

PLÁNOVANÝ TERMÍN
09.09. - 17.09.2019

Záväzná prihláška RT-R2_9.2019.doc