Skúšanie kapilárnymi metódami - stupeň 2 (PT2)

MÁM ZÁUJEM O KURZ


(podporované formáty: *.pdf, *.doc, *.docx)

URČENÝ
Pracovníkom podľa ISO 9712 vykonávajúcich kapilárnu kontrolu.

PODMIENKY PRIJATIA
Základné vzdelanie (odporúčame min. stredoškolské), prax min. 4 mesiace.

OBSAH
Metódy NDT, princípy metódy, normy a predpisy, mierky a zariadenia, hodnotenie.

SPÔSOB UKONČENIA
Potvrdenie o absolvovaní kurzu, ktoré je vstupnou podmienkou ku skúškam na získanie certifikátu podľa ISO 9712.

DĹŽKA TRVANIA KURZU   
4 dni

CENA KURZU  
345 € bez DPH    
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu)

PLÁNOVANÉ TERMÍNY

6.12. - 9.12.2022               záväzná prihláška PT2_12.2022

 

 

Kurz PT2 organizujeme aj kombinovanou formou vzdelávania:

Teóriu sa účastníci učia formou e-learningu v hociktorý čas 24/7 počas trvania kurzu. Túto musia mať naštudovanú do nástupu na praktickú časť kurzu (výučba v triede).

 

PLÁNOVANÉ TERMÍNY

5.9. - 11.9.2022
12.9. - 13.9.2022
    e-learning
prax-výučba v triede
         e-learning prihláška PT2_9.2022

 

 

 

Kurzy organizujeme aj priamo vo firmách!