Skúšanie kapilárnymi metódami - stupeň 2 (PT2)

MÁM ZÁUJEM O KURZ


(podporované formáty: *.pdf, *.doc, *.docx)

URČENÝ
Pracovníkom podľa ISO 9712 vykonávajúcich kapilárnu kontrolu.

PODMIENKY PRIJATIA
Základné vzdelanie (odporúčame min. stredoškolské), prax min. 4 mesiace

OBSAH
Metódy NDT, princípy metódy, normy a predpisy, mierky a zariadenia, hodnotenie.

SPÔSOB UKONČENIA
Potvrdenie o absolvovaní kurzu, ktoré je vstupnou podmienkou ku skúškam na získanie certifikátu podľa ISO 9712.

DĹŽKA TRVANIA KURZU   
4 dni

CENA KURZU  
345 € bez DPH    
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu)

PLÁNOVANÝ TERMÍN
28.10. - 31.10.2019

Kurzy organizujeme priamo vo firmách!

Záväzná prihláška PT2_10.2019.doc