Skúšanie magnetickou práškovou metódou - stupeň 2 (MT2)

MÁM ZÁUJEM O KURZ


(podporované formáty: *.pdf, *.doc, *.docx)

URČENÝ
Pracovníkom podľa ISO 9712 vykonávajúcich kontrolu magnetickou práškovou metódou.

PODMIENKY PRIJATIA
Základné vzdelanie (odporúčame min. stredoškolské), prax min. 4 mesiace.

OBSAH
Metódy NDT, princípy metódy, normy a predpisy, mierky a zariadenia, hodnotenie.

SPÔSOB UKONČENIA
Potvrdenie o absolvovaní kurzu, ktoré je vstupnou podmienkou ku skúškam na získanie certifikátu podľa ISO 9712.

DĹŽKA TRVANIA KURZU  
4 dni

CENA KURZU    
345 € bez DPH    
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu)

 

PLÁNOVANÉ TERMÍNY

8.11. - 11.11.2022                  záväzná prihláška MT2_11.2022

 

 

 

Kurz MT2 organizujeme aj kombinovanou formou vzdelávania:

Teóriu sa účastníci učia formou e-learningu v hociktorý čas 24/7 počas trvania kurzu. Túto musia mať naštudovanú do nástupu na praktickú časť kurzu (výučba v triede).

PLÁNOVANÉ TERMÍNY
r. 2023

 

Kurzy organizujeme aj priamo vo firmách!