Skúšanie vizuálne - stupeň 2 (VT2)

MÁM ZÁUJEM O KURZ


(podporované formáty: *.pdf, *.doc, *.docx)

URČENÝ
Pracovníkom podľa ISO 9712 vykonávajúcich vizuálnu kontrolu.

PODMIENKY PRIJATIA
Základné vzdelanie (odporúčame min. stredoškolské), prax min. 4 mesiace

OBSAH
Metódy NDT, princípy metódy, normy a predpisy, mierky a zariadenia, hodnotenie.

SPÔSOB UKONČENIA
Potvrdenie o absolvovaní kurzu, ktoré je vstupnou podmienkou ku skúškam na získanie certifikátu podľa ISO 9712.

DĹŽKA KURZU
5 dní

CENA KURZU
345 € bez DPH
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu)

PLÁNOVANÉ TERMÍNY 
24.2. – 28.2.2020
30.3. – 3.4.2020
18.5. – 22.5.2020
22.6. – 26.6.2020
7.9. – 11.9.2020
19.10. – 23.10.2020

Kurzy organizujeme aj priamo vo firmách!

záväzná prihláška VT2_2.2020.doc

záväzná prihláška VT2_3.2020.doc

záväzná prihláška VT2_5.2020.doc

záväzná prihláška VT2_6.2020.doc