Skúšanie vizuálne - stupeň 2 (VT2)

MÁM ZÁUJEM O KURZ


(podporované formáty: *.pdf, *.doc, *.docx)

URČENÝ
Pracovníkom podľa ISO 9712 vykonávajúcich vizuálnu kontrolu

PODMIENKY PRIJATIA
Základné vzdelanie (odporúčame min. stredoškolské), prax min. 4 mesiace.

OBSAH
Metódy NDT, princípy metódy, normy a predpisy, mierky a zariadenia, hodnotenie.

SPÔSOB UKONČENIA
Potvrdenie o absolvovaní kurzu, ktoré je vstupnou podmienkou ku skúškam na získanie certifikátu podľa ISO 9712.

DĹŽKA KURZU
5 dní

CENA KURZU
345 € bez DPH

(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu)

PLÁNOVANÉ TERMÍNY 

5.9. - 9.9.2022

 

         záväzná prihláška VT2_9.2022
24.10. - 28.10.2022

 

         záväzná prihláška VT2_10.2022
28.11. - 2.12.2022

 

         záväzná prihláška VT2_11.2022

 

Kurz VT2 organizujeme aj kombinovanou formou vzdelávania!

Teóriu sa účastníci učia formou e-learningu v hociktorý čas 24/7 počas trvania kurzu. Túto musia mať naštudovanú do nástupu na praktickú časť kurzu (výučba v triede).

PLÁNOVANÉ TERMÍNY

17.10. - 26.10.2022
27.10. - 28.10.2022

     e-learning
     prax-výučba v triede
       e-learning prihláška VT2_10.2022
         
21.11. - 30.11.2022
1.12. - 2.12.2022

     e-learning
     prax-výučba v triede
       e-learning prihláška VT2_11.2022

 

 

 

 

Kurzy organizujeme aj priamo vo firmách!