Technik katódovej ochrany úroveň 3 (pre držiteľov certifikátu na úroveň 2)

MÁM ZÁUJEM O KURZ


(podporované formáty: *.pdf, *.doc, *.docx)

URČENÝ
Pracovníkom, ktorí majú certifikát na úroveň 2 (predtým úroveň 1)

PODMIENKY PRIJATIA
Certifikát na úroveň 2 a 2 roky praxe pri technickom vzdelaní, resp. 3 roky praxe pri inom vzdelaní

OBSAH
Základy elektriny, korózie, povlakov a katódovej ochrany, meracie metódy, bezpečnostné ustanovenia a normy.

SPÔSOB UKONČENIA
Absolvent kurzu, ktorý úspešne vykoná skúšky, získa certifikát podľa normy STN EN ISO 15 257

TRVANIE KURZU
2 týždne (výučba cez e-learning) + 2 dni (praxe a výučba v triede) + 1 deň (skúška, posledný deň kurzu)

CENA KURZU
450 € bez DPH 

(V cene kurzu nie je zahrnutá cena skúšky a certifikátu 462 € bez DPH a ubytovanie)

PLÁNOVANÝ TERMÍN
16 dní - e-learning
2 dni - prax + prednášky v triede
1 deň - skúšky

MIESTO KONANIA