Technik katódovej ochrany - úroveň 3 (priamy prístup)

MÁM ZÁUJEM O KURZ


(podporované formáty: *.pdf, *.doc, *.docx)

URČENÝ
Pracovníkom, ktorí budú vykonávať práce a merania v oblasti katódovej ochrany vrátane hodnotenie a interpretácie výsledkov a navrhovania jednoduchých systémov.

PODMIENKY PRIJATIA
3 roky praxe pri technickom vzdelaní, resp. 4 roky praxe pri inom vzdelaní

OBSAH
Základy elektriny, korózie, povlakov a katódovej ochrany, meracie metódy, bezpečnostné ustanovenia a normy.

SPÔSOB UKONČENIA
Absolvent kurzu, ktorý úspešne vykoná skúšky, získa certifikát podľa normy STN EN ISO 15 257

TRVANIE KURZU
2 týždne (výučba cez e-learning) + 4 dni (praxe a výučba v triede) + 1 deň (skúška, posledný deň kurzu)

CENA KURZU
800 € bez DPH
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšky a certifikáciu 462 € bez DPH a ubytovanie)

PLÁNOVANÝ TERMÍN
14 dní- e-learning
4 dní - prax + prednášky v triede
1 deň - skúšky

MIESTO KONANIA