Kurzy pre personál na katódovú ochranu

(2)


Technik katódovej ochrany úroveň 3 (pre držiteľov certifikátu na úroveň 2)


URČENÝ

Pracovníkom, ktorí majú certifikát na úroveň 2 (predtým úroveň 1)


PODMIENKY PRIJATIA

Certifikát na úroveň 2 a 2 roky praxe pri technickom vzdelaní, resp. 3 roky praxe pri inom vzdelaní


SPÔSOB UKONČENIA

Absolvent kurzu, ktorý úspešne vykoná skúšky, získa certifikát podľa normy STN EN ISO 15 257


VIAC O KURZE

Technik katódovej ochrany - úroveň 3 (priamy prístup)


URČENÝ

Pracovníkom, ktorí budú vykonávať práce a merania v oblasti katódovej ochrany...


PODMIENKY PRIJATIA

3 roky praxe pri technickom vzdelaní, resp. 4 roky praxe pri inom vzdelaní


SPÔSOB UKONČENIA

Absolvent kurzu, ktorý úspešne vykoná skúšky, získa certifikát podľa normy STN EN ISO 15 257


VIAC O KURZE