Kurzy technickej diagnostiky

(4)


Tribotechnik I. podľa normy ISO 18436-4


URČENÝ

Pracovníkom, ktorí vykonávajú analýzu mazív pre hodnotenie technického stavu


PODMIENKY PRIJATIA

Úplné stredné odborné vzdelanie a prax min. 12 mesiacov v odbore vzoriek a analýz


SPÔSOB UKONČENIA

Osvedčenie o absolvovaní kurzu s možnosťou certifikácie, po vykonaní skúšok u certifikačnéh...


VIAC O KURZE

Tribotechnik II. podľa ISO 18436-4


URČENÝ

Pracovníkom, ktorí vykonávajú analýzu mazív pre hodnotenie technického stavu


PODMIENKY PRIJATIA

Osvedčenie Tribotechnik I. a prax min. 24 mesiacov v odbere vzoriek a analýz


SPÔSOB UKONČENIA

Osvedčenie o absolvovaní kurzu s možnosťou certifikácie, po vykonaní skúšok u certifikačnéh...


VIAC O KURZE

Infračervená diagnostika I. podľa ISO 18436-7


URČENÝ

Pracovníkom, ktorí vykonávajú hodnotenie technického stavu strojov


PODMIENKY PRIJATIA

Min. stredné odb. vzdelanie a prax v oblasti monitorovania stavu a diagnostiky strojov min. 12 mesiacov


SPÔSOB UKONČENIA

Osvedčenie o absolvovaní kurzu s možnosťou certifikácie


VIAC O KURZE

Infračervená diagnostika II. podľa ISO 18436-7


URČENÝ

Pracovníkom, ktorí vykonávajú hodnotenie technického stavu strojov


PODMIENKY PRIJATIA

Osvedčenie Infračervená diagnostika I.


SPÔSOB UKONČENIA

Osvedčenie o absolvovaní kurzu s možnosťou certifikácie


VIAC O KURZE