Tribotechnik I. podľa normy ISO 18436-4

MÁM ZÁUJEM O KURZ


(podporované formáty: *.pdf, *.doc, *.docx)

URČENÝ
Pracovníkom, ktorí vykonávajú hodnotenie technického stavu strojov

PODMIENKY PRIJATIA
Nie sú určené

OBSAH
Stratégia údržby, základy tribológie i tribotechniky a teória a služby mazania

SPÔSOB UKONČENIA
Osvedčenie o absolvovaní kurzu s možnosťou certifikácie

MIESTO KONANIA
Penzión U Mlynárky, Karola Braxatorisa č.2, 962 71 Dudince, okr. Levice

DĹŽKA KURZU
3 dni

CENA KURZU
350 €
bez DPH
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšky, certifikáciu, stravu a ubytovanie)

UKONČENIE KURZU
osvedčenie o absolvovaní kurzu (s možnosťou certifikácie)

TERMÍN KURZU