Kurzy zváračov kovov

(8)


Základné kurzy zvárania a zaškolenia podľa STN 050705


URČENÝ

Pre tých, ktorí chcú získať oprávnenie na zváranie.


PODMIENKY PRIJATIA

Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti alebo platný zváračský preukaz ale identifikačný preukaz s fotografiu.


SPÔSOB UKONČENIA

Zváračský preukaz na príslušný spôsob zvárania - (platnosť do 30.6.2021), ktorý neskôr nahr...


VIAC O KURZE

Preskúšanie zváračov z bezpečnostných ustanovení za účelom predĺženia platnosti základných kurzov zvárania a zaškolení


URČENÝ

Pre tých, ktorí vlastnia zváračský preukaz alebo osvedčenie o zaškolení a mus...


PODMIENKY PRIJATIA

Zváračský preukaz alebo osvedčenie o zaškolení a platné zdravotné osvedčenie o možnosti zvárať


SPÔSOB UKONČENIA

Predĺženie zváračského preukazu alebo osvedčenia povereným zváračským technológom.


VIAC O KURZE

Kurzy zvárania ku skúške zvárača podľa STN EN ISO 9606


URČENÝ

Pre tých, ktorí už vlastnia zváračský preukaz a chcú získať certifikát zvárača.


PODMIENKY PRIJATIA

Platný zváračský preukaz - (platnosť do 30.6.2021) alebo identifikačný preukaz s fotografiu. Alebo príslušný spôsob z...


SPÔSOB UKONČENIA

Certifikát podľa STN EN ISO 9606.


VIAC O KURZE

Predĺženie platnosti skúšok zváračov podľa STN EN ISO 9606


URČENÝ

Pre tých, ktorí už vlastnia certifikát podľa STN EN ISO 9606 a chcú si ho obn...


PODMIENKY PRIJATIA

Certifikát podľa STN EN 287, resp. STN EN ISO 9606.


SPÔSOB UKONČENIA

Certifikát podľa STN EN ISO 9606.


VIAC O KURZE

Skúška operátora zvárania podľa STN EN ISO 14732


URČENÝ

Pre tých, ktorí sa chcú stať operátormi a budú kontrolovať automat a poloauto...


PODMIENKY PRIJATIA

Nie sú určené


SPÔSOB UKONČENIA

Certifikát podľa ISO 14732 na typ zariadenia s platnosťou na 6 rokov.


VIAC O KURZE

Predĺženie platnosti skúšky operátora zvárania podľa STN EN ISO 14732


URČENÝ

Pre tých, ktorí majú i naďalej záujem o súčasnú prácu


PODMIENKY PRIJATIA

Certifikát podľa ISO 14732, resp. EN 1418.


SPÔSOB UKONČENIA

Certifikát podľa ISO 14732 na typ zariadenia s platnosťou na 6 rokov.


VIAC O KURZE

Kurzy zvárania betonárskych výstuží podľa STN EN ISO 17660-1


URČENÝ

Pre tých, ktorí sa chcú naučiť zvárať betonárske výstuže.


PODMIENKY PRIJATIA

Platný certifikát podľa EN 287-1, resp. ISO 9606 minimálne na kútový spoj.


SPÔSOB UKONČENIA

Certifikát podľa STN EN ISO 17660-1.


VIAC O KURZE

Predĺženie platnosti skúšok zváračov betonárskych výstuží


URČENÝ

Pre tých, ktorí už vlastnia certifikát podľa ISO 17660-1 a chcú si ho predĺži...


PODMIENKY PRIJATIA

Platný certifikát podľa STN EN ISO 17660-1.


SPÔSOB UKONČENIA

Certifikát podľa STN EN ISO 17660-1.


VIAC O KURZE