Preskúšanie zváračov z bezpečnostných ustanovení za účelom predĺženia platnosti základných kurzov zvárania a zaškolení

MÁM ZÁUJEM O KURZ


(podporované formáty: *.pdf, *.doc, *.docx)

URČENÝ
Pre tých, ktorí vlastnia zváračský preukaz alebo osvedčenie o zaškolení a musia byť preskúšaní z bezpečnostných ustanovení každé 2 roky.

PODMIENKY PRIJATIA
Zváračský preukaz alebo osvedčenie o zaškolení a platné zdravotné osvedčenie o možnosti zvárať

OBSAH
Zvárači musia byť preskúšaní každé 2 roky z bezpečnostných ustanovení za účelom predĺženia platnosti základných kurzov zvárania a zaškolení podľa STN 05 0601, STN 05 0610, STN 05 0630 a STN 05 0650.

SPÔSOB UKONČENIA
Predĺženie zváračského preukazu alebo osvedčenia povereným zváračským technológom.

PLÁNOVANÉ TERMÍNY
Denne

CENA PRESKÚŠANIA  
15 € bez DPH / metóda

DĹŽKA TRVANIA  
3 hodiny

Preskúšanie zváračov organizujeme aj priamo vo firme!