Predĺženie platnosti skúšok zváračov podľa STN EN ISO 9606

MÁM ZÁUJEM O KURZ


(podporované formáty: *.pdf, *.doc, *.docx)

URČENÝ
Pre tých, ktorí už vlastnia certifikát podľa STN EN ISO 9606 a chcú si ho obnoviť po 2, resp. 3 rokoch.

PODMIENKY PRIJATIA
Certifikát podľa STN EN 287, resp. STN EN ISO 9606.

OBSAH
Bezpečnosť pri zváraní a prax.

SPÔSOB UKONČENIA
Certifikát podľa STN EN ISO 9606.

DĹŽKA TRVANIA KURZU 
2 až 5 dní

PLÁNOVANÉ TERMÍNY
mesačne

CENA KURZU    
Závisí od dĺžky trvania kurzu 

Skúšky organizujeme aj priamo vo firmách!