Základné kurzy zvárania a zaškolenia podľa STN 050705

MÁM ZÁUJEM O KURZ


(podporované formáty: *.pdf, *.doc, *.docx)

URČENÝ
Pre tých, ktorí chcú získať oprávnenie na zváranie.

PODMIENKY PRIJATIA
Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti alebo platný zváračský preukaz ale identifikačný preukaz s fotografiu.

OBSAH
Technológia zvárania, bezpečnosť a prax.

SPÔSOB UKONČENIA
Zváračský preukaz na príslušný spôsob zvárania - (platnosť do 30.6.2021), ktorý neskôr nahradí identifikačný preukaz s fotografiou.

MIESTO ŠKOLENIA

Zváračská škola - Trnava: SOŠ elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava.

Zváračská škola - Bratislava: VÚZ Račianska 71, Bratislava.

DĹŽKA KURZU
Od 1 týždňa až do 3 týždňov - (Závisí od typu kurzu). 

TYPY ZÁKLADNÝCH KURZOV

ZK311-1-(Z-G1) zváranie plameňom - zváranie plameňom

ZK111-1-(Z-E1) zváranie elektrickým oblúkom - zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predhrev elektrickým oblúkom obalenou elektródou
ZK111-6-(Z-E2) zváranie elektrickým oblúkom - zváranie ocelí vyžadujúcich predhrev elektrickým oblúkom obalenou elektródou (*)
ZK111-8-(Z-E3) zváranie elektrickým oblúkom - zváranie vysokolegovaných ocelí elektrickým oblúkom obalenou elektródou
ZK111-71-(Z-E4) zváranie elektrickým oblúkom - zváranie liatiny elektrickým oblúkom obalenou elektródou (*)
ZK111-23-(Z-E7) zváranie elektrickým oblúkom - zváranie hliníka elektrickým oblúkom obalenou elektródou (*)

ZK141-1-(Z-T1) zváranie  v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou - zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predhrev v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
ZK141-6-(Z-T2) zváranie v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou - zváranie ocelí vyžadujúcich predhrev v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou (*)
ZK141-8-(Z-T3) zváranie v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou -  zváranie vysokolegovaných austenických ocelí v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
ZK141-31-(Z-T6) zváranie v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou - zváranie medi a jej zliatin v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou (*)
ZK141-23-(Z-T7) zváranie v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou - zváranie hliníka a jeho zliatin v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou (*)

ZK135-1-(Z-M1) zváranie v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou - zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predhrev v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
ZK135-6-(Z-M2) zváranie v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou - zváranie ocelí vyžadujúcich predhrev v cohrannej atmosfére taviacou sa elektródou (*)
ZK135-8-(Z-M3) zváranie v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou - zváranie vysokolegovaných austenitických ocelí v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
ZK135-23-(Z-M7) zváranie v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou - zváranie hliníka a jeho zliatin v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou (*)

* - Označenie použitého základného materiálu podľa TNI CEN ISO/TR 15608

TYPY ZAŠKOLENÍ PRACOVNÍKOV

ZP311-1-(D-G1) zaškolenie na obsluhu plameňového zváracieho zariadenia - stehovanie plameňom
ZP311-2-(D-G2) zaškolenie na obsluhu plameňového zváracieho zariadenia - rezanie a drážkovanie kyslíkom
ZP311-3-(D-G3) zaškolenie na obsluhu plameňového zváracieho zariadenia - rovnanie plameňom
ZP311-4-(D-G4) zaškolenie na obsluhu plameňového zváracieho zariadenia - tepelné spracovanie kovov plameňom (žíhanie, kalenie, ..)
ZP311-5-(D-G5) zaškolenie na obsluhu plameňového zváracieho zariadenia - nahrievanie - predhrev kovov plameňom

ZP311-8-(D-G8) zaškolenie na obsluhu plameňového zváracieho zariadenia - naváranie plameňom

ZP111-1-(D-E1) zaškolenie na obsluhu oblúkového zváracieho zariadenia - stehovanie elektrickým oblúkom
ZP111-2-(D-E2) zaškolenie na obsluhu oblúkového zváracieho zariadenia - rezanie a drážkovanie
ZP111-8-(D-E8) zaškolenie na obsluhu oblúkového zváracieho zariadenia - naváranie elektrickým oblúkom

ZP135-1-(D-M1) zaškolenia na obsluhu oblúkového zváracieho zariadenia - stehovanie v ochrannej atmosfére odtavujúcou sa elektródou
ZP135-8-(D-M8) zaškolenie na obsluhu oblúkového zváracieho zariadenia - naváranie v ochrannej atmosfére odtavujúcou sa elektródou

ZP141-1-(D-T1) zaškolenie na obsluhu oblúkového zváracieho zariadenia - stehovanie v ochrannej atmosfére neodtavujúcou sa elektródou
ZP141-8-(D-T8) zaškolenie na obsluhu oblúkového zváracieho zariadenia - naváranie v ochrannej atmosfére neodtavujúcou sa elektródou

ZP83---(D-E4) iné zaškolenia - rezanie plazmou

* - Ostatné neuvedené zaškolenia spadajú pod certifikáciu v súlade s normou STN EN ISO 14732

PLÁNOVANÉ TERMÍNY
Podľa požiadaviek.

CENA KURZU 
Závisí od dĺžky a typu kurzu alebo zaškolenia.

závisí od dĺžky a typu kurzu alebo zaškolenia