Kurzy zváračských odborníkov

(9)


Medzinárodný zváračský inžinier - IWE


URČENÝ

Koordinátorom zvárania v rozsahu úplných požiadaviek podľa ISO 14731, ISO 383...


PODMIENKY PRIJATIA

Absolvent technickej univerzity II. stupňa, resp. študent technickej univerzity II. stupňa (ale skúšok sa môže zúčast...


SPÔSOB UKONČENIA

Absolvent kurzu, ktorý úspešne vykoná skúšky, získa diplomy „Medzinárodný a Európsky zvárač...


VIAC O KURZE

Medzinárodný zváračský technológ - IWT


URČENÝ

Odborných pracovníkov vo zváraní - pracovníkov zváračského dozoru, konštrukté...


PODMIENKY PRIJATIA

Stredoškolské vzdelanie technického smeru s maturitou a vek min. 20 rokov


SPÔSOB UKONČENIA

Absolvent kurzu, ktorý úspešne vykoná skúšky, získa diplomy „Medzinárodný a Európsky zvárač...


VIAC O KURZE

Medzinárodný zváračský špecialista - IWS


URČENÝ

Koordinátorom zvárania v rozsahu základných požiadaviek podľa ISO 14731, ISO ...


PODMIENKY PRIJATIA

Absolvent strednej školy technického zamerania s maturitou, prax v odbore zvárania min. 2 roky a vek min. 20 rokov


SPÔSOB UKONČENIA

Absolvent kurzu, ktorý úspešne vykoná skúšky, získa diplomy „Medzinárodný a Európsky zvárač...


VIAC O KURZE

Medzinárodný zváračský praktik - IWP


URČENÝ

Absolvent vzdelávania získa kvalifikáciu, ktorá ho predurčuje na výkon najnár...


PODMIENKY PRIJATIA

2 roky praxe ako zvárač, platný certifikát zvárača rúr podľa ISO 9606-1, -2 v polohe H-L045 ss nb alebo J-L045 ss nb ...


SPÔSOB UKONČENIA

Absolvent kurzu, ktorý úspešne vykoná skúšky, získa diplomy „Medzinárodný/Európsky zváračsk...


VIAC O KURZE

Zváranie oceľových výstuží pre koordinátorov zvárania – WRB


URČENÝ

Koordinátorom zvárania.


PODMIENKY PRIJATIA

Diplom I/EWE, I/EWT, I/EWS alebo I/EWP.


SPÔSOB UKONČENIA

Absolvent kurzu, ktorý úspešne vykoná skúšky, získa osvedčenie


VIAC O KURZE

Medzinárodný zváračský inšpekčný personál - úplná úroveň - IWIP-C


URČENÝ

Absolvent získa znalosti o praktických aplikáciách a teórii zvárania a skúšan...


PODMIENKY PRIJATIA

Diplom - Medzinárodný alebo Európsky zváračský technológ / inžinier


SPÔSOB UKONČENIA

Potvrdenie o absolvovaní kurzu, ktoré je vstupnou podmienkou ku skúškam a potom získa diplom


VIAC O KURZE

Technológ zvárania plastov


URČENÝ

Kurz je určený pre osoby, ktoré budú riadiť činnosti zváračov plastov


PODMIENKY PRIJATIA

Maturitné vysvedčenie a prax v odbore zvárania plastov podľa dosiahnutého stupňa vzdelania


SPÔSOB UKONČENIA

Absolvent, ktorý po úspešnom absolvovaní skúšok pod dohľadom certifikačného orgánu získa ce...


VIAC O KURZE

Inštruktor zvárania


URČENÝ

Osobám, ktoré budú vykonávať praktickú prípravu zváračov v zváračských školách.


PODMIENKY PRIJATIA

Vek min. 20 rokov platný certifikát podľa STN EN ISO 9606, alebo podľa STN EN ISO 13585 a STN EN 13067.


SPÔSOB UKONČENIA

Certifikát zváračského inštruktora.


VIAC O KURZE

Prípravný kurz na obnovovacie skúšky inštruktorov zvárania


URČENÝ

Inštruktorom zvárania, ktorým končí platnosť certifikátu.


PODMIENKY PRIJATIA

Platný certifikát zváračského inštruktora, platný certifikát podľa STN EN ISO 9606, alebo podľa STN EN ISO 13585 a S...


SPÔSOB UKONČENIA

Absolvent, ktorý po úspešnom absolvovaní skúšok pod dohľadom certifikačného orgánu získa ce...


VIAC O KURZE