Inštruktor zvárania

MÁM ZÁUJEM O KURZ


(podporované formáty: *.pdf, *.doc, *.docx)

URČENÝ
Osobám, ktoré budú vykonávať praktickú prípravu zváračov v zváračských školách.

PODMIENKY PRIJATIA
Vek min. 20 rokov platný certifikát podľa STN EN ISO 9606, alebo podľa STN EN ISO 13585 a STN EN 13067.

OBSAH
Materiály, technológia zvárania, zariadenia pre zváranie, deformácie a napätia, chyby a skúšky zvarových spojov, bezpečnosť pri zváraní, normy a predpisy pre zváračov, inštruktážne vystúpenie

SPÔSOB UKONČENIA
Certifikát zváračského inštruktora.

DĹŽKA TRVANIA KURZU
9 dní                                                                                                 

CENA KURZU
500 € bez DPH
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu 234 € bez DPH)

PLÁNOVANÝ TERMÍN
podľa požiadaviek