Medzinárodný zváračský inšpekčný personál - IWI

MÁM ZÁUJEM O KURZ


(podporované formáty: *.pdf, *.doc, *.docx)

URČENÝ
Absolvent získa znalosti o praktických aplikáciách a teórii zvárania a skúšania materiálov.

PODMIENKY PRIJATIA
Závisí od úrovne certifikácie

OBSAH
Metódy nedeštruktívneho, mechanického a vizuálneho skúšania zvarov postupov skúšania a kritérií prijateľnosti, špecifikácií zváraných a zváracích materiálov, prípravy a použitia WPS postupov, programov kontroly kvality, kvalifikácie zváračov, normy, štandardy.

SPÔSOB UKONČENIA
Absolvent kurzu, ktorý úspešne vykoná skúšky, získa diplom

EXISTUJÚ TRI ÚROVNE INŠPEKČNÉHO PERSONÁLU   

1. úplná (IWI-C)
2. štandardná  (IWI-S)
3. základná (IWI-B)

ÚPLNÁ ÚROVEŇ – IWI-C

PODMIENKY PRIJATIA DO KURZU

Držiteľ diplomu „Medzinárodný alebo Európsky zváračský technológ/inžinier“
DĹŽKA TRVANIA KURZU 
a) 3 týždne (ak spĺňa podmienku prijatia do kurzu a)
CENA KURZU
850
€ bez DPH    
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšky a certifikáciu 636 € bez DPH.)

PLÁNOVANÉ TERMÍNY
 
02.09. - 13.09.2019 (I. turnus)
23.09. – 27.09.2019 (II. turnus)

ZÁKLADNÁ ÚROVEŇ – IWI-B

PODMIENKY PRIJATIA DO KURZU
Absolvent strednej školy bez maturity technického zamerania s praxou
DĹŽKA TRVANIA KURZU 
3 týždne 
CENA KURZU
850 € bez DPH     
(Cena kurzu nezahŕňa cenu za skúšky a certifikáciu 488 € bez DPH)

PLÁNOVANÉ TERMÍNY
02.09. – 13.09.2019 (I. časť výučby v triede)
23.09. – 27.09.2019 (II. časť výučby v triede)