MÁM ZÁUJEM O KURZ


(podporované formáty: *.pdf, *.doc, *.docx)

URČENÝ
Absolvent získa znalosti o praktických aplikáciách a teórii zvárania a skúšania materiálov.

PODMIENKY PRIJATIA
Závisí od úrovne certifikácie

OBSAH
Metódy nedeštruktívneho, mechanického a vizuálneho skúšania zvarov postupov skúšania a kritérií prijateľnosti, špecifikácií zváraných a zváracích materiálov, prípravy a použitia WPS postupov, programov kontroly kvality, kvalifikácie zváračov, normy, štandardy.

SPÔSOB UKONČENIA
Absolvent kurzu, ktorý úspešne vykoná skúšky, získa diplom