Medzinárodný zváračský inšpekčný personál - úplná úroveň - IWIP-C

MÁM ZÁUJEM O KURZ


(podporované formáty: *.pdf, *.doc, *.docx)

URČENÝ
Absolvent získa znalosti o praktických aplikáciách a teórii zvárania a skúšania materiálov.

PODMIENKY PRIJATIA
Diplom - Medzinárodný alebo Európsky zváračský technológ/inžinier, prax min. 3 roky vo zváraní a inšpekcií na úplnej úrovni, držiteľ certifikátu VT2, potvrdenie o vyhovujúcej zrakovej schopnosti podľa ISO 9712.

OBSAH
Metódy nedeštruktívneho, mechanického a vizuálneho skúšania zvarov postupov skúšania a kritérií prijateľnosti, špecifikácií zváraných a zváracích materiálov, prípravy a použitia WPS postupov, programov kontroly kvality, kvalifikácie zváračov, normy, štandardy.

SPÔSOB UKONČENIA
Potvrdenie o absolvovaní kurzu, ktoré je vstupnou podmienkou ku skúškam. Absolvent kurzu, ktorý úspešne vykoná skúšky, získa diplom „Medzinárodný zváračský inšpekčný personál“ z EWF a IIW a národný certifikát na príslušnú úroveň.

DĹŽKA TRVANIA KURZU 
4 týždne e-learning
9 dní výučba v triede 

CENA KURZU
1 000 € bez DPH
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšky a certifikáciu 700 € bez DPH.)

PLÁNOVANÝ TERMÍN
16.10. - 12.11.2023   teória formou e-learningu
13.11. - 24.11.2023   výučba v triede

 

záväzná prihláška IWIP-C.2023