Medzinárodný zváračský inžinier - IWE

MÁM ZÁUJEM O KURZ


(podporované formáty: *.pdf, *.doc, *.docx)

URČENÝ
Koordinátorom zvárania v rozsahu úplných požiadaviek podľa ISO 14731, ISO 3834 a EN 1090.

PODMIENKY PRIJATIA
Absolvent technickej univerzity II. stupňa, resp. študent technickej univerzity II. stupňa (skúšok sa môže zúčastniť až po obdržaní titulu Ing.).

OBSAH
Materiály a ich správanie sa pri zváraní, zváracie procesy a zariadenia, konštrukcia a navrhovanie, výroba a aplikačné inžinierstvo.

SPÔSOB UKONČENIA
Absolvent kurzu, ktorý úspešne vykoná skúšky, získa diplomy „Medzinárodný a Európsky zváračský inžinier“ z EWF a IIW a národný certifikát.

DĹŽKA TRVANIA KURZU
17 týždňov e-learning
cca 7 týždňov výučba v triede

PROFIL ABSOLVENTA
Po úspešnom ukončení kurzu a skúšok je schopný vykonávať vysoko kvalifikované funkcie v priemysle, napr. v oblasti navrhovania a výroby zváraných konštrukcií, zabezpečenia kvality, výskumu, vývoja, atď. Absolvent získa kvalifikáciu v oblasti zvárania, ktorá je podmienkou výkonu funkcie koordinátora zvárania v rozsahu úplných požiadaviek podľa STN EN ISO 14731.

CENA KURZU
2 600 € bez DPH
V cene nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu (660 € bez DPH).

PLÁNOVANÝ TERMÍN
kurz prebieha kombinovanou formou vzdelávania podľa nasledovného:

kurz v I. polroku 2024:

8.1. - 17.3.2024 (e-learning)     
18.3. - 26.4.2024         (výučba v triede)
27.4. - 4.6.2024 (e-learning)
5.6. - 19.6.2024 (výučba v triede)

záväzná prihláška IWE_I.2024

 

kurz v II. polroku 2024:

8.7. - 22.9.2024   (e-learning)    
23.9. - 16.10.2024 (výučba v triede)
17.10. - 26.11.2024     (e-learning)
27.11. - 11.12.2024 (výučba v triede)

 

- e-learning - forma samoštúdia (24/7)
- výučba v triede - prednášky v priestoroch VÚZ