Medzinárodný zváračský inžinier - IWE

MÁM ZÁUJEM O KURZ


(podporované formáty: *.pdf, *.doc, *.docx)

URČENÝ
Koordinátorom zvárania v rozsahu úplných požiadaviek podľa ISO 14731, ISO 3834 a EN 1090.

PODMIENKY PRIJATIA
Absolvent technickej univerzity II. stupňa, resp. študent technickej univerzity II. stupňa (ale skúšok sa môže zúčastniť až po obdržaní titulu Ing.)

OBSAH
Materiály a ich správanie sa pri zváraní, zváracie procesy a zariadenia, konštrukcia a navrhovanie, výroba a aplikačné inžinierstvo.

SPÔSOB UKONČENIA
Absolvent kurzu, ktorý úspešne vykoná skúšky, získa diplomy „Medzinárodný a Európsky zváračský inžinier“ z EWF a IIW a národný certifikát

DĹŽKA TRVANIA KURZU
17. týždňov - (e-learning)
 5. týždňov - (výučba v triede)

PROFIL ABSOLVENTA
Po úspešnom ukončení kurzu a skúšok je schopný vykonávať vysoko kvalifikované funkcie v priemysle, napr. v oblasti navrhovania a výroby zváraných konštrukcií, zabezpečenia kvality, výskumu, vývoja, atď. Absolvent získa kvalifikáciu v oblasti zvárania, ktorá je podmienkou výkonu funkcie koordinátora zvárania v rozsahu úplných požiadaviek podľa STN EN ISO 14731.

CENA KURZU
2 350 € bez DPH
(V cene nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu 552 € bez DPH) 

PLÁNOVANÝ TERMÍN

07.01.2020 - 05.06.2020 -) Záväzná prihláška IWE_I.2020.doc

07.01.2020 - 08.03.2020 (e-learning)
09.03.2020 - 27.03.2020 (výučba v triede)
28.03.2020 - 24.05.2020 (e-learning)
25.05.2020 - 05.06.2020 (výučba v triede)

20.07.2020 - 18.12.2020 -) Záväzná prihláška na vyžiadanie na druhý turnus

20.07.2020 - 27.09.2020 (e-learning)
28.09.2020 - 16.10.2020 (výučba v triede)
17.10.2020 - 06.12.2020 (e-learning)
07.12.2020 - 18.12.2020 (výučba v triede)