Medzinárodný zváračský praktik - IWP

MÁM ZÁUJEM O KURZ


(podporované formáty: *.pdf, *.doc, *.docx)

URČENÝ
Absolvent vzdelávania získa kvalifikáciu, ktorá ho predurčuje na výkon najnáročnejších zváračských operácií a na výkon zástupcu koordinátora zvárania v rozsahu základných požiadaviek podľa ISO 14731.

PODMIENKY PRIJATIA
2 roky praxe ako zvárač, platný certifikát zvárača rúr podľa ISO 9606-1, -2 v polohe H-L045 ss nb alebo J-L045 ss nb alebo na kombináciu polôh PC a PH ss nb pre rovnakú materiálovú skupinu resp. platný certifikát zvárača plechov podľa ISO 9606-1 na PE ss nb alebo PC a PF ss nb alebo podľa ISO 9606-2 pre polohu PE bs alebo PC a PF bs

OBSAH
Materiály a ich správanie sa pri zváraní, zváracie procesy a zariadenia, konštrukcia a navrhovanie, výroba a aplikačné inžinierstvo.

SPÔSOB UKONČENIA
Absolvent kurzu, ktorý úspešne vykoná skúšky, získa diplomy „Medzinárodný/Európsky zváračský praktik“ z EWF a IIW a národný certifikát.

DĹŽKA TRVANIA KURZU
5,5 týždňa

PROFIL ABSOLVENTA
Je predurčený na výkon najnáročnejších zváračských operácií a na výkon zástupcu koordinátora zvárania v rozsahu základných požiadaviek podľa STN EN ISO 14731

CENA KURZU
1 250 € bez DPH
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu 281 € bez DPH)

PLÁNOVANÝ TERMÍN

11.05.2020 - 26.06.2020 -) Záväzná prihláška IWP_I.2020.doc

11.05.2020 - 22.05.2020 (1. časť výučby v triede)
08.06.2020 - 26.06.2020 (2. časť výučby v triede)