Medzinárodný zváračský technológ - IWT

MÁM ZÁUJEM O KURZ


(podporované formáty: *.pdf, *.doc, *.docx)

URČENÝ
Odborných pracovníkov vo zváraní - pracovníkov zváračského dozoru, konštruktérov, technológov, inšpektorov kvality, pracovníkov technickej kontroly, predajcov zváračskej techniky, technických plynov pre zváranie.

PODMIENKY PRIJATIA
Stredoškolské vzdelanie technického smeru s maturitou a vek min. 20 rokov

OBSAH
Materiály a ich správanie sa pri zváraní, zváracie procesy a zariadenia, konštrukcia a navrhovanie, výroba a aplikačné inžinierstvo.

SPÔSOB UKONČENIA
Absolvent kurzu, ktorý úspešne vykoná skúšky, získa diplomy „Medzinárodný a Európsky zváračský technológ“ z IIW a EWF a národný certifikát.

DĹŽKA KURZU
17. týždňov (e-learning)
5. týždňov (výučba v triede)

PROFIL ABSOLVENTA
Je schopný vykonávať kvalifikované funkcie v priemysle, napr. v oblasti navrhovania a výroby zváraných konštrukcií, zabezpečenia kvality, výskumu, vývoja, atď. Absolvent získa kvalifikáciu v oblasti zvárania, ktorá je podmienkou výkonu funkcie koordinátora zvárania v rozsahu štandardných požiadaviek podľa STN EN ISO 14731.

CENA KURZU
1 950 € bez DPH
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu 446 € bez DPH)    

PLÁNOVANÝ TERMÍN

07.01.2020 - 05.06.2020 -) Záväzná prihláška IWT_I.2020.doc

07.01.2020 - 08.03.2020 (e-learning)
09.03.2020 - 27.03.2020 (výučba v triede)
28.03.2020 - 24.05.2020 (e-learning)
25.05.2020 - 05.06.2020 (výučba v triede)

20.07.2020 - 18.12.2020 -) Záväzná prihláška na vyžiadanie na druhý turnus

20.07.2020 - 27.09.2020 (e-learning)
28.09.2020 - 16.10.2020 (výučba v triede)
17.10.2020 - 06.12.2020 (e-learning)
07.12.2020 - 18.12.2020 (výučba v triede)