Medzinárodný zváračský technológ - IWT

MÁM ZÁUJEM O KURZ


(podporované formáty: *.pdf, *.doc, *.docx)

URČENÝ
Odborným pracovníkom vo zváraní - pracovníkov zváračského dozoru, konštruktérov, technológov, inšpektorov kvality, pracovníkov technickej kontroly, predajcov zváračskej techniky, technických plynov pre zváranie.

PODMIENKY PRIJATIA
Stredoškolské vzdelanie technického smeru s maturitou a vek min. 20 rokov.

OBSAH
Materiály a ich správanie sa pri zváraní, zváracie procesy a zariadenia, konštrukcia a navrhovanie, výroba a aplikačné inžinierstvo.

SPÔSOB UKONČENIA
Absolvent kurzu, ktorý úspešne vykoná skúšky, získa diplomy „Medzinárodný a Európsky zváračský technológ“ z IIW a EWF a národný certifikát.

DĹŽKA KURZU
17 týždňov e-learning
cca 7 týždňov výučba v triede

PROFIL ABSOLVENTA
Je schopný vykonávať kvalifikované funkcie v priemysle, napr. v oblasti navrhovania a výroby zváraných konštrukcií, zabezpečenia kvality, výskumu, vývoja, atď. Absolvent získa kvalifikáciu v oblasti zvárania, ktorá je podmienkou výkonu funkcie koordinátora zvárania v rozsahu štandardných požiadaviek podľa STN EN ISO 14731.

CENA KURZU
2 100 € bez DPH
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu)    

PLÁNOVANÝ TERMÍN
9.1. - 21.6.2023

záväzná prihláška IWT_I.2023