Technológ zvárania plastov

MÁM ZÁUJEM O KURZ


(podporované formáty: *.pdf, *.doc, *.docx)

URČENÝ
Kurz je určený pre osoby, ktoré budú riadiť činnosti zváračov plastov

PODMIENKY PRIJATIA
Maturitné vysvedčenie a prax v odbore zvárania plastov podľa dosiahnutého stupňa vzdelania

OBSAH
Materiály, technológia zvárania plastov, zariadenia pre zváranie plastov, deformácie a napätia, bezpečnosť pri zváraní plastov, normy a predpisy pre zváračov plastov, inštruktážne vystúpenie

SPÔSOB UKONČENIA
Absolvent, ktorý po úspešnom absolvovaní skúšok pod dohľadom certifikačného orgánu získa certifikát

PODMIENKY PRIJATIA DO KURZU
Maturitné vysvedčenie
Prax v odbore zvárania plastov podľa dosiahnutého stupňa vzdelania:

a)     Inžinier s technickým a chemickým zameraním               - bez praxe
b)     VŠ s iným  zameraním ako technickým a chemickým     - 1 rok praxe
c)     ÚSO so strojárskym a chemickým zameraním                - 2 roky praxe
d)     ÚSO s iným zameraním ako technickým a chemickým   - 3 roky praxe

TRVANIE KURZU
15. dní (e-learning)
  4. dní (výučba v triede)

CENA KURZU
600 €
bez DPH                          
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu 319 € bez DPH)

PLÁNOVANÝ TERMÍN
podľa požiadaviek