Technológ zvárania plastov

MÁM ZÁUJEM O KURZ


(podporované formáty: *.pdf, *.doc, *.docx)

URČENÝ
Kurz je určený pre osoby, ktoré budú riadiť činnosti zváračov plastov.

PODMIENKY PRIJATIA
Maturitné vysvedčenie a prax v odbore zvárania plastov podľa dosiahnutého stupňa vzdelania.

OBSAH
Materiály, technológia zvárania plastov, zariadenia pre zváranie plastov, deformácie a napätia, bezpečnosť pri zváraní plastov, normy a predpisy pre zváračov plastov, inštruktážne vystúpenie.

SPÔSOB UKONČENIA
Absolvent, ktorý po úspešnom absolvovaní skúšok pod dohľadom certifikačného orgánu získa certifikát.

PODMIENKY PRIJATIA DO KURZU
- maturitné vysvedčenie, 
- prax v odbore zvárania plastov podľa dosiahnutého stupňa vzdelania:

a)     Inžinier s technickým a chemickým zameraním               - bez praxe
b)     VŠ s iným  zameraním ako technickým a chemickým     - 1 rok praxe
c)     ÚSO so strojárskym a chemickým zameraním                - 2 roky praxe
d)     ÚSO s iným zameraním ako technickým a chemickým   - 3 roky praxe

TRVANIE KURZU
11 dní   e-learning
  4 dni   výučba v triede

CENA KURZU
650 € bez DPH                          
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu 355 € bez DPH)

PLÁNOVANÝ TERMÍN
6.2. - 20.2.02023   e-learning
21.2. - 24.2.2023   výučba v triede

 

záväzná prihláška TZP.2023