Naši ľudia

Ing. Rastislav Počubay
Generálny riaditeľ

Ing. Valér Demjan, PhD., MBA
Riaditeľ úseku ekonomiky

Ing. Peter Brziak, PhD.
Riaditeľ pre výskum a vývoj

Ing. Beáta Machová
Riaditeľka divízie certifikácie a vzdelávania

Ing. Rastislav Dankovič
Riaditeľ divízie výroby zváracích materiálov

Ing. Štefan Smetana
Riaditeľ divízie špeciálnej metalurgie