Naši ľudia

Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VÚZ

Ing. Peter Brziak, PhD.
riaditeľ pre výskum a vývoj

Ing. Rastislav Dankovič
riaditeľ divízie výroby zváracích  materiálov

Ing. Štefan Smetana
riaditeľ špeciálnej metalurgie

Ing. Beáta Machová
riaditeľka divízie certifikácie a vzdelávania

Ing. Valér Demjan, PhD., MBA
riaditeľ ekonomického úseku