Naši ľudia

Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.
predseda predstavenstva

Ing. Peter Brziak
riaditeľ divízie výskumu a vývoja a zváracej techniky a zariadení

Ing. Ľubomír Pelech
riaditeľ divízie zváracích  materiálov

Ing. Peter Ďurík
riaditeľ divízie vzdelávania a certifikácie

Ing. Valér Demjan
riaditeľ ekonomického úseku

Ing. Pavol Radič
vedúci certifikačného orgánu systémov kvality CERTIWELD

Ing. Milan Aujeský
vedúci útvaru Autorizovaná a notifikovaná osoba