Naši ľudia

Ing. Luboš Lopatka, PhD.
CEO VÚZ

Ing. Valér Demjan, PhD., MBA
riaditeľ úseku ekonomiky

Ing. Peter Brziak, PhD.
riaditeľ pre výskum a vývoj

Ing. Ján Bokroš
riaditeľ divízie materiálov a technológií zvárania

Ing. Beáta Machová
riaditeľka divízie certifikácie a vzdelávania

Ing. Rastislav Dankovič
riaditeľ divízie výroby zváracích materiálov

Ing. Štefan Smetana
riaditeľ divízie špeciálnej metalurgie