Priemysel

Dlhodobo spolupracujeme s významnými priemyselnými podnikmi v rôznych odvetviach a poskytujeme profesionálnu podporu
v oblasti výroby, zvárania a skúšania, implementácia nových materiálov do praxe. Vypracovávame odborné expertízy výrobných
zariadení, stanovujeme ich životnosti, predikujeme alebo identifikujeme poškodenia a následne realizujeme opravy a renovácie.
Súčasťou našej podpory je aj vzdelávania a certifikácia personálu čím zvyšujeme jeho odbornosť a spôsobilosť v danej oblasti.