Vzdelávanie

Výskumný ústav zváračský - (VÚZ) je v Slovenskej republike najväčšia vzdelávacia inštitúcia v oblasti zvárania a súvisiacich činností. Naši kvalifikovaní lektori pripravujú odborníkov na skúšky, ktoré sa konajú v súlade s národnými, európskymi a medzinárodnými predpismi. VÚZ zabezpečuje kurzy pre vyšší zváračský personál, zváračov a spájkovačov, zváračov plastov, kurzy systému manažérstva kvality a nedeštruktívneho skúšania. Všetky kurzy organizujeme podľa ponuky vzdelávania 2020 a tiež organizujeme aj kurzy podľa špeciálnych požiadaviek zákazníkov ako aj odborné konferencie a špeciálne zamerané semináre. Od roku 1996 je VÚZ Osvedčené vzdelávacie miesto (ATB), schválené Autorizovaným národným orgánom Európskej zváračskej federácie (ANB EWF) v Slovenskej republike, ktoré organizuje kurzy zváračských odborníkov podľa smerníc EWF/IAB. VÚZ pôsobí ako zváračská škola č. 1, ktorá má oprávnenie vykonávať prípravu pracovníkov na skúšky podľa STN 050705, ISO 9606, ISO 14732, ISO 13585, EN 13067, ISO 17660 a na základe osvedčenia spôsobilosti od certifikačného orgánu pre certifikáciu personálu vo zváraní a NDT. 

 

 

Vážení obchodní partneri,

chceli by sme Vás informovať o opatreniach, ku ktorým sme pristúpili z dôvodu zamedzenia šírenia COVID-19.

Vedenie našej spločnosti postupuje v súlade s vyhláseniami Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu Verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k pozastaveniu konania všetkých druhov školení, skúšok a certifikácie personálu vo zváraní, NDT a KAO až do odvolania.

Zároveň bude povolený vstup do budovy VÚZ Bratislava len pre zamestnancov VÚZ. V prípade otázok sme Vám k dispozícii na prostredníctvom telefonického, alebo e-mail kontaktu.

O termíne ukončenia týchto opatrení Vás budeme priebežne informovať.