Vzdelávanie

VÚZ je na Slovensku najväčšia vzdelávacia inštitúcia v oblasti zvárania a súvisiacich činností. Naši kvalifikovaní lektori pripravujú odborníkov na skúšky, ktoré sa konajú v súlade s národnými, európskymi a medzinárodnými predpismi. VÚZ zabezpečuje kurzy pre vyšší zváračský personál, zváračov a spájkovačov, zváračov plastov, kurzy systému manažérstva kvality a nedeštruktívneho testovania. Všetky kurzy organizujeme podľa ponuka vzdelávania_2019_www.doc Rovnako organizujeme aj kurzy podľa špeciálnych požiadaviek zákazníkov ako aj konferencie a semináre. Od roku 1996 je VÚZ Osvedčené vzdelávacie miesto (ATB), schválené Autorizovaným národným orgánom Európskej zváračskej federácie (ANB EWF) na Slovensku, ktoré organizuje  kurzy zváračských odborníkov podľa smerníc EWF/IAB. VÚZ pôsobí ako zváračská škola č. 1, ktorá má oprávnenie vykonávať prípravu pracovníkov na skúšky podľa STN 050705, ISO 9606, ISO 14732, ISO 13585, EN 13067, ISO 17660 na základe osvedčenia spôsobilosti od certifikačného orgánu pre certifikáciu personálu vo zváraní a NDT.