Autorizovaný nominovaný orgán - ANBVýskumný ústav zváračský pôsobí od roku 1996 ako Autorizovaný nominovaný orgán (ďalej len ANB) Európskej zváračskej federácie pre zváranie, spájanie a rezanie (ďalej len  EWF) na Slovensku. V rozsahu svojej autorizácie vydáva európske diplomy, certifikáty, osvedčenia a pečiatky pre zváračských odborníkov, ktoré sú platné vo všetkých krajinách združených v EWF.

Súčasne VÚZ pôsobí na Slovensku ako ANB Medzinárodného zváračského inštitútu (ďalej len IIW) a je zodpovedný za implementáciu systému vzdelávania a osvedčovania personálu vo zváraní podľa dokumentov IAB. V rozsahu svojej autorizácie vydáva medzinárodné diplomy a certifikáty platné vo všetkých členských štátoch IIW.

Všetky certifikované a kvalifikované osoby sú vedené databáze WPM www.wpm.sk a majú prístup k svojmu kvalifikačnému profilu.

Osvedčenie o autorizácii EWF č.15/4 platné do 12. 07. 2021

Osvedčenie o autorizácii IIW č.14/4 platné do 12. 07. 2021
Certifikovaný Európsky zvárač plastov

 

Certifikovaný európsky zvárač plastov (CEWP) musí preukázať pri skúškach vedomosti a zručnosť pri zváraní plastov, to znamená, že môže samostatne vykonávať zváranie, je schopný čítať a chápať pracovné inštrukcie, je dobre oboznámený s výrobnými metódami súvisiacimi so zváranými výrobkami a to pre výrobné ako aj opravné práce.
Zvárači, ktorí úspešne absolvujú špecifické moduly, alebo kombináciu modulov získajú príslušný certifikát podľa STN EN 13067 a podľa Doc.EWF-581r1-14. Norma STN EN 13067 a Doc.EWF-581r1-14 sú všeobecné dokumenty platné vo všetkých členských štátoch.
Po úspešnom absolvovaní skúšok účastník kurzu získa certifikát Európsky zvárač plastov.

Prípravu záujemcov zabezpečuje Divízia vzdelávania VÚZ v Bratislave, Ing. Milan Čillík - Zváračská škola 089, Nové Mesto nad Váhom; STROJZVAR BaP, spol. s r.o., Košice a Ing. Ivan Nekoranec VIPS - Zváračská škola, Žilina.