Autorizovaný nominovaný orgán - ANBVýskumný ústav zváračský pôsobí od roku 1996 ako Autorizovaný nominovaný orgán (ďalej len ANB) Európskej zváračskej federácie pre zváranie, spájanie a rezanie (ďalej len  EWF) na Slovensku. V rozsahu svojej autorizácie vydáva európske diplomy, certifikáty, osvedčenia a pečiatky pre zváračských odborníkov, ktoré sú platné vo všetkých krajinách združených v EWF.

Súčasne VÚZ pôsobí na Slovensku ako ANB Medzinárodného zváračského inštitútu (ďalej len IIW) a je zodpovedný za implementáciu systému vzdelávania a osvedčovania personálu vo zváraní podľa dokumentov IAB. V rozsahu svojej autorizácie vydáva medzinárodné diplomy a certifikáty platné vo všetkých členských štátoch IIW.

Všetky certifikované a kvalifikované osoby sú vedené databáze WPM www.wpm.sk a majú prístup k svojmu kvalifikačnému profilu.

Osvedčenie o autorizácii EWF č.15/4 platné do 12. 07. 2021

Osvedčenie o autorizácii IIW č.14/4 platné do 12. 07. 2021
Európsky/Medzinárodný zváračský praktik

 

Absolvent získa

  • kvalifikáciu, ktorá ho predurčuje na výkon najnáročnejších zváračských operácií a na výkon zástupcu koordinátora zvárania v rozsahu základných požiadaviek podľa STN EN ISO 14731
  • Absolvent vzdelávania po úspešnom ukončení kurzu získa diplomy európsky a medzinárodný zváračský praktik.

 

VSTUPNÉ PODMIENKY

  1. platná zváračská kvalifikácia podľa STN EN ISO 9606 v polohe H-L045 ss nb na jednu z metód zvárania uvedenú v odseku 5.1 normy STN EN ISO 9606, resp. ASME IX 6G
  2. platná kvalifikácia ako zvárač plechov na jednu z metód zvárania podľa noriem uvedených v bode a) v rozsahu PE ss nb alebo PC ss nb, resp. iný národný ekvivalent v členskej krajine IIW.

 

Minimálny vek žiadateľa 21 rokov a 2 roky praxe ako zvárač.
Žiadateľ nespĺňajúci prístupové podmienky môže kurz navštevovať ako hosť, no prístup ku skúške EWF/IIW mu nie je povolený.

Účastník vzdelávania, ktorý úspešne ukončil I. a II. časť kurzu E/IWP postupovou skúškou, môže pokračovať v III. časti kurzu, Diagram 4, cesta č.1
Žiadateľ o vzdelávanie, ktorý preukáže predchádzajúcu odbornú prípravu vzdelávania v oblasti zvárania, napr. absolvent Strednej odbornej školy alebo SOU s maturitou, môže na základe rozhodnutia ANB postúpiť priamo do II. časti kurzu IWP, Diagram 4, cesta č.2

Praktický výcvik - robí sa na individuálnom základe. Hlavnými metódami sú: 111 - ROZ, 141 - TIG, 131 – MIG a 135 - MAG, 121 - ZPT plneným drôtom a 311 - zváranie plameňom.

Prípravu záujemcov zabezpečuje Divízia vzdelávania VÚZ v Bratislave.