Autorizovaný nominovaný orgán - ANBVýskumný ústav zváračský pôsobí od roku 1996 ako Autorizovaný nominovaný orgán (ďalej len ANB) Európskej zváračskej federácie pre zváranie, spájanie a rezanie (ďalej len  EWF) na Slovensku. V rozsahu svojej autorizácie vydáva európske diplomy, certifikáty, osvedčenia a pečiatky pre zváračských odborníkov, ktoré sú platné vo všetkých krajinách združených v EWF.

Súčasne VÚZ pôsobí na Slovensku ako ANB Medzinárodného zváračského inštitútu (ďalej len IIW) a je zodpovedný za implementáciu systému vzdelávania a osvedčovania personálu vo zváraní podľa dokumentov IAB. V rozsahu svojej autorizácie vydáva medzinárodné diplomy a certifikáty platné vo všetkých členských štátoch IIW.

Všetky certifikované a kvalifikované osoby sú vedené databáze WPM www.wpm.sk a majú prístup k svojmu kvalifikačnému profilu.

Osvedčenie o autorizácii EWF č.15/4 platné do 12. 07. 2021

Osvedčenie o autorizácii IIW č.14/4 platné do 12. 07. 2021
Európsky/Medzinárodný zváračský technológ

 

Absolvent získa

  • vedomosti z oblasti zváračských technológií v užšom rozsahu ako inžinier.
  • je schopný vykonávať kvalifikované funkcie v priemysle, napr. v oblasti navrhovania a výroby zváraných konštrukcií, zabezpečenia kvality, výskumu, vývoja, atď.
  • po úspešnom ukončení kurzu diplomy európsky a medzinárodný zváračský technológ a národný certifikát.
  • kvalifikáciu v oblasti zvárania, ktorá je podmienkou výkonu funkcie koordinátora zvárania v rozsahu štandardných požiadaviek podľa STN EN ISO 14731.

 

VSTUPNÉ PODMIENKY

Vstupnou podmienkou prijatia do kurzu E/IWT je ukončené stredoškolské vzdelanie technického smeru s maturitou, minimálny vek 20 rokov.
Žiadateľ nespĺňajúci prístupové podmienky môže kurz navštevovať ako hosť, no prístup ku skúške EWF/IIW nie je povolený.

Účastník, ktorý úspešne ukončil časť I a II kurzu E/IWT postupovou skúškou, môže pokračovať v časti III kurzu, Diagram 2, cesta č.1
Žiadateľ, ktorý preukáže predchádzajúcu odbornú prípravu vzdelávania v oblasti zvárania, môže na základe rozhodnutia ANB postúpiť priamo do časti II kurzu a k postupovej skúške E/IWT, Diagram 2, cesta č.2


Pípravu záujemcov zabezpečuje divízia vzdelávania VÚZ, Technická fakulta SPU v Nitre a Strojnícka fakulta TUKE Košice.