Autorizovaný nominovaný orgán - ANBVýskumný ústav zváračský pôsobí od roku 1996 ako Autorizovaný nominovaný orgán (ďalej len ANB) Európskej zváračskej federácie pre zváranie, spájanie a rezanie (ďalej len  EWF) na Slovensku. V rozsahu svojej autorizácie vydáva európske diplomy, certifikáty, osvedčenia a pečiatky pre zváračských odborníkov, ktoré sú platné vo všetkých krajinách združených v EWF.

Súčasne VÚZ pôsobí na Slovensku ako ANB Medzinárodného zváračského inštitútu (ďalej len IIW) a je zodpovedný za implementáciu systému vzdelávania a osvedčovania personálu vo zváraní podľa dokumentov IAB. V rozsahu svojej autorizácie vydáva medzinárodné diplomy a certifikáty platné vo všetkých členských štátoch IIW.

Všetky certifikované a kvalifikované osoby sú vedené databáze WPM www.wpm.sk a majú prístup k svojmu kvalifikačnému profilu.

Osvedčenie o autorizácii EWF č.15/4 platné do 12. 07. 2021

Osvedčenie o autorizácii IIW č.14/4 platné do 12. 07. 2021
Zoznam tlačív súvisiacich s ANB IIW/EWF (aktualizované 26.02.2021)

pre stiahnutie jednotlivých tlačív použite iný prehliadač ako Google Chrome


 

Certifikovaný odborník vo zváraní (držiteľ európskeho/medzinárodného certifikátu)

  • T53-COP_ANB-2019-1.doc Informácia o činnosti certikovaných odborníkov vo zváraní za rok ...
  • T93-ANB-2018-2.doc Žiadosť o vydanie Medzinárodného diplomu IIW súčasného držiteľa Diplomu EWF

 

Certifikovaný európsky zvárač plastov