Časopis zváranie

ČASOPIS ZVÁRANIE-SVAŘOVÁNÍ

Cenník inzercie 

Prehľad posledných čísel:

zvaranie_2_2023 zvaranie_1_2023 zvaranie_3_2022 zvaranie_2_2022 1-2022.jpg 4-2021.jpg 3-2021.jpg 2-2021.jpg 1-2021.jpg 4-2022.jpg  


Vydavateľ: Výskumný ústav zváračský, Bratislava.

ZVÁRANIE–SVAŘOVÁNÍ je odborný časopis so zameraním na zváranie, spájkovanie, lepenie, rezanie, striekanie, tepelné spracovanie, skúšanie materiálov a zvarkov, na zabezpečovanie kvality a bezpečnosti práce. Prináša vedecké a technické príspevky z odbornej praxe a technicko-propagačné príspevky od slovenských, českých i zahraničných prispievateľov. Distribuuje sa v Slovenskej i Českej republike a do ďalších krajín.

Členovia redakčnej rady:

šéfredaktor: PhDr. Robert Kiss
predseda redakčnej rady: Ing. Peter Brziak, PhD. 
redakčná rada: Ing. Pavol Radič, Ing. Beáta Machová, Ing. Miroslav Jáňa, PhD., CSc., prof. Ing. Pavol Sejč, PhD., Ing. Jaroslav Kováčik, PhD., doc. Ing. Miloš Mičian, PhD., prof. Ing. Janette Brezinová, PhD., prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc., Ing. Pavol Beraxa, PhD.


Periodicita 4 dvojčísla ročne. ISSN 0044-5525. Evid. č. MK SR EV. 203/08.
V prípade záujmu o odber časopisu, ktorý je od roku 2019 bezplatný, kontaktujte našu redakciu e-mailom.

 

Redakcia:

Výskumný ústav zváračský, Račianska 71, 831 02 Bratislava 
e-mail: redakcia.zvarania@vuz.sk

Pre prístup do tejto sekcie musíte byť zaregistrovaný!