Časopis zváranie

NOVÁ ODBORNÁ PUBLIKÁCIA V PREDAJI

Názov: Prípady havárií zváraných konštrukcií
Autor: Doc. Ing. EWE Peter Bernasovský, PhD.
Cena: 14,90 + poštovné 

IMG_5418.png   

V objednávke uveďte fakturačné a kontaktné údaje a zašlite na e-mailovú adresu: redakcia.zvarania@vuz.sk 
Po zaplatení vystavenej faktúry Vám poštou zašleme knihu na uvedenú adresu v objednávke.


ČASOPIS ZVÁRANIE-SVAŘOVÁNÍ

Prehľad posledných čísel:

1-2.jpg  11-12.jpg  9-10.jpg 7-8.jpg 


Vydavateľ: Výskumný ústav zváračský _ Priemyselný inštitút SR, Bratislava.

ZVÁRANIE–SVAŘOVÁNÍ je odborný časopis so zameraním na zváranie, spájkovanie, lepenie, rezanie, striekanie, tepelné spracovanie, skúšanie materiálov a zvarkov, na zabezpečovanie kvality a bezpečnosti práce. Prináša vedecké a technické príspevky z odbornej praxe a technicko-propagačné príspevky od slovenských, českých i zahraničných prispievateľov. Distribuuje sa v Slovenskej i Českej republike a do ďalších 23 krajín.
 
Členovia redakčnej rady:
predseda: prof. Ing. Pavol Juhás, DrSc.
podpredseda: prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
členovia: Ing. Jiří Brynda, Ing. Pavel Flégl, prof. Ing. Ernest Gondár, PhD., Ing. Ivan Horňák, doc. Ing. Viliam Hrnčiar, PhD., doc. Ing. Július Hudák, PhD. prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc., doc. Ing. Karol Kálna, DrSc., Ing. Július Krajčovič, Dr. Ing. Zdeněk Kuboň, doc. Ing. Vladimír Magula, PhD., doc. Ing. Harold Mäsiar, PhD., Ing. Ľuboš Mráz, PhD., Ing. Miroslav Mucha, PhD., doc. Ing. Jozef Sejč, PhD., Dr. Ing. František Simančík, Ing. Tomáš Žáček, PhD.
 
Periodicita 6 dvojčísel ročne. ISSN 0044-5525. Evid. č. MK SR EV. 203/08.
V prípade záujmu o odber časopisu, resp. uverejnenie inzercie kontaktujte našu redakciu.

Redakcia:
e-mail: redakcia.zvarania@vuz.sk,
tel.: +421/(0)2/49 246 300; 514
fax: +421/(0)2/49 246 296

Pre prístup do tejto sekcie musíte byť zaregistrovaný!