E-learning-ové semináre

(7)


e-Označovanie skúšky zvárača a rozsahy platnosti certifikátu podľa ISO 9606-1


URČENÝ

Pre koordinátorov, zváračov v rámci ich platnosti certifikácie.


PODMIENKY PRIJATIA

Nie sú určené.


SPÔSOB UKONČENIA

Potvrdenie o absolvovaní seminára.


VIAC O KURZE

e-Kvalifikácie zváračského personálu, vyššieho odborného personálu a NDT personálu


URČENÝ

Pre personalistov, pracovníkov zabezpečujúcich vzdelávanie zváračov, vyšších ...


PODMIENKY PRIJATIA

Nie sú určené.


SPÔSOB UKONČENIA

Potvrdenie o absolvovaní seminára.


VIAC O KURZE

e-Bezpečnosť pri zváraní podľa noriem STN 050601, STN 050610, STN 050630


URČENÝ

Pre koordinátorov zvárania, zváračov.


PODMIENKY PRIJATIA

Nie sú určené.


SPÔSOB UKONČENIA

Potvrdenie o absolvovaní seminára.


VIAC O KURZE

e-Norma STN 05 0705


URČENÝ

Pre zváračské školy, poverených zváračských technológov, koordinátorov zváran...


PODMIENKY PRIJATIA

Nie sú určené.


SPÔSOB UKONČENIA

Potvrdenie o absolvovaní seminára.


VIAC O KURZE

e-Norma EN 1090-1 a EN 1090-2 z pohľadu zvárania a prípravy materiálu na zváranie.


URČENÝ

Pre výrobcov, koordinátorov zvárania, pracovníkov zodpovedajúcich za uvedenie...


PODMIENKY PRIJATIA

Nie sú určené.


SPÔSOB UKONČENIA

Potvrdenie o absolvovaní seminára.


VIAC O KURZE

e-Schvaľovanie postupov zvárania (WPQR)


URČENÝ

Pre koordinátorov zvárania.


PODMIENKY PRIJATIA

Nie sú určené.


SPÔSOB UKONČENIA

Potvrdenie o absolvovaní seminára.


VIAC O KURZE

e-Tvorba pWPS/WPS


URČENÝ

Koordinátorov zvárania a pre všetkých, ktorí tvoria alebo používajú zváracie ...


PODMIENKY PRIJATIA

Nie sú určené.


SPÔSOB UKONČENIA

Potvrdenie o absolvovaní seminára.


VIAC O KURZE

V e-learningovej forme ponúkame nasledovné semináre:

                                                                                     Názov                                                                      Termíny Prihláška    
Bezpečnosť pri zvárani podľa noriem STN 05 0601, STN 05 0610, STN 05 0630

23.3.2022

6.4.2022

27.4.2022

11.5.2022

25.5.2022

8.6.2022

22.6.2022

   e-learning_seminár Bezpečnosť pri zváraní_II.Q.2022
Označovanie skúšky zvárača a rozsahy platnosti certifikátu podľa ISO 9606-1    e-learning_seminár ISO 9606-1_II.Q.2022
Norma STN 050705 „Zváranie. Predpisy pre základné skúšky zváračov“
   e-learning_seminár STN 050705_II.Q.2022
Kvalifikácie zváračského personálu, vyššieho odborného personálu a NDT personálu    e-learning_seminár kvalifikácie_II.Q.2022
Úvod do NDT pre vedúcich pracovníkov - PRIPRAVUJEME  
Schvaľovanie postupov zvárania (WPQR)    e-learning_seminár WPQR_II.Q.2022
Norma EN 1090-1 a EN 1090-2 z pohľadu zvárania a prípravy materiálu na zváranie     
   e-learning_seminár EN 1090_II.Q.2022
Spracovanie pWPS/WPS    e-learning_seminár WPS_II.Q.2022

 

Po uhradení poplatku za seminár Vám zašleme prihlasovacie údaje do e-learningu, ktoré budú aktívne 2 dni. Počas týchto dní môžete študovať v hociktorý čas (štúdium nie je časovo obmedzené).

Vaše konto bude aktívne 2 dni, potom sa deaktivuje. Po ukončení seminára obdržíte potvrdenie o jeho absolvovaní.