E-learning-ové semináre

(5)


Označovanie skúšky zvárača a rozsahy platnosti certifikátu podľa ISO 9606-1


URČENÝ

Pre koordinátorov, zváračov v rámci ich platnosti certifikácie.


PODMIENKY PRIJATIA

Nie sú určené.


SPÔSOB UKONČENIA

Potvrdenie o absolvovaní seminára.


VIAC O KURZE

Kvalifikácie zváračského personálu, vyššieho odborného personálu a NDT personálu


URČENÝ

Pre personalistov, pracovníkov zabezpečujúcich vzdelávanie zváračov, vyšších ...


PODMIENKY PRIJATIA

Nie sú určené.


SPÔSOB UKONČENIA

Potvrdenie o absolvovaní seminára.


VIAC O KURZE

Bezpečnosť pri zváraní podľa noriem STN 050601, STN 050610, STN 050630


URČENÝ

Pre koordinátorov zvárania, zváračov.


PODMIENKY PRIJATIA

Nie sú určené.


SPÔSOB UKONČENIA

Potvrdenie o absolvovaní seminára.


VIAC O KURZE

Norma STN 05 0705


URČENÝ

Pre zváračské školy, poverených zváračských technológov, koordinátorov zváran...


PODMIENKY PRIJATIA

Nie sú určené.


SPÔSOB UKONČENIA

Potvrdenie o absolvovaní seminára.


VIAC O KURZE

Norma EN 1090-1 a EN 1090-2 z pohľadu zvárania a prípravy materiálu na zváranie.


URČENÝ

Pre výrobcov, koordinátorov zvárania, pracovníkov zodpovedajúcich za uvedenie...


PODMIENKY PRIJATIA

Nie sú určené.


SPÔSOB UKONČENIA

Potvrdenie o absolvovaní seminára.


VIAC O KURZE

Vzhľadom k tomu, že sme museli zrušiť konferenciu Kvalita vo zváraní 2020 a mnohí z Vás potrebujú absolvovať nejaké semináre, či školenia potrebné na predĺženie platnosti certifikátov, ponúkame Vám možnosť absolvovať odborné semináre formou e-learningu.

Do e-learnigovej formy sme dali nasledovné semináre:

  • Označovanie skúšky zvárača a rozsahy platnosti certifikátu podľa ISO 9606-1
  • Bezpečnosť pri zváraní podľa noriem STN 05 0601, STN 05 0610, STN 05 0630
  • Norma STN 050705 „Zváranie. Predpisy pre základné skúšky zváračov“
  • Norma EN 1090-1 a EN 1090-2 z pohľaku zvárania a prípravy materiálu na zváranie
  • Kvalifikácie zváračov, vyšších zváračských odborníkov a pracovníkov skúšania

Po uhradení poplatku za seminár Vám zašleme prihlasovacie údaje do e- learningu, ktoré budú aktívne 2 dni. Počas týchto dní môžete študovať v hociktorý čas (štúdium nie je časovo obmedzené).

Vaše konto bude aktívne 2 dni, potom sa deaktivuje.