E-learning-ové semináre

(5)


Označovanie skúšky zvárača a rozsahy platnosti certifikátu podľa ISO 9606-1


URČENÝ

Pre koordinátorov, zváračov v rámci ich platnosti certifikácie.


PODMIENKY PRIJATIA

Nie sú určené.


SPÔSOB UKONČENIA

Potvrdenie o absolvovaní seminára.


VIAC O KURZE

Kvalifikácie zváračského personálu, vyššieho odborného personálu a NDT personálu


URČENÝ

Pre personalistov, pracovníkov zabezpečujúcich vzdelávanie zváračov, vyšších ...


PODMIENKY PRIJATIA

Nie sú určené.


SPÔSOB UKONČENIA

Potvrdenie o absolvovaní seminára.


VIAC O KURZE

Bezpečnosť pri zváraní podľa noriem STN 050601, STN 050610, STN 050630


URČENÝ

Pre koordinátorov zvárania, zváračov.


PODMIENKY PRIJATIA

Nie sú určené.


SPÔSOB UKONČENIA

Potvrdenie o absolvovaní seminára.


VIAC O KURZE

Norma STN 05 0705


URČENÝ

Pre zváračské školy, poverených zváračských technológov, koordinátorov zváran...


PODMIENKY PRIJATIA

Nie sú určené.


SPÔSOB UKONČENIA

Potvrdenie o absolvovaní seminára.


VIAC O KURZE

Norma EN 1090-1 a EN 1090-2 z pohľadu zvárania a prípravy materiálu na zváranie.


URČENÝ

Pre výrobcov, koordinátorov zvárania, pracovníkov zodpovedajúcich za uvedenie...


PODMIENKY PRIJATIA

Nie sú určené.


SPÔSOB UKONČENIA

Potvrdenie o absolvovaní seminára.


VIAC O KURZE