Bezpečnosť pri zváraní podľa noriem STN 050601, STN 050610, STN 050630

MÁM ZÁUJEM O KURZ


(podporované formáty: *.pdf, *.doc, *.docx)

URČENÝ
Pre koordinátorov zvárania, zváračov.

PODMIENKY PRIJATIA
Nie sú určené.

OBSAH
Normy na bezpečnosť pri zváraní, osobné ochranné pracovné prostriedky, nebezpečenstvá hroziace pri zváraní, práce so zvýšeným nebezpečenstvom, popis zváračskéhopracoviska, zváracie zariadenia.

SPÔSOB UKONČENIA
Potvrdenie o absolvovaní seminára.

CENA ZA SEMINÁR
65 € bez DPH (78 € s DPH)

PLÁNOVANÉ TERMÍNY
8.4.2021
21.4.2021

5.5.2021
19.5.2021

2.6.2021
16.6.2021

 

e-learning_seminar_Bezpecnost_II.Q.2021

Vzhľadom k tomu, že sme v r. 2020 museli zrušiť obe naše konferencie a mnohí z Vás potrebujú absolvovať nejaké semináre, či školenia potrebné na predĺženie platnosti certifikátov, ponúkame Vám možnosť absolvovať odborné semináre formou e-learningu.

Do e-learnigovej formy sme dali nasledovné semináre:

Názov                                                                                                                                                                       Termíny Prihláška    
Bezpečnosť pri zvárani podľa noriem STN 05 0601, STN 05 0610, STN 05 0630

8.4.2021

21.4.2021

5.5.2021

19.5.2021

2.6.2021

16.6.2021

 e-learning_seminar_Bezpecnost_II.Q.2021
Označovanie skúšky zvárača a rozsahy platnosti certifikátu podľa ISO 9606-1  e-learning_seminár ISO 9606-1_II.Q.2021
Norma STN 050705 „Zváranie. Predpisy pre základné skúšky zváračov“
 e-learning_seminár STN 050705_II.Q.2021
Kvalifikácie zváračského personálu, vyššieho odborného personálu a NDT personálu  e-learning_seminár kvalifikácie_II.Q.2021
Úvod do NDT pre vedúcich pracovníkov - PRIPRAVUJEME  
Schvaľovanie postupov zvárania (WPQR)  e-learning_seminár WPQR_II.Q.2021
Norma EN 1090-1 a EN 1090-2 z pohľaku zvárania a prípravy materiálu na zváranie     
 e-learning_seminár EN 1090_II.Q.2021

 

Po uhradení poplatku za seminár Vám zašleme prihlasovacie údaje do e-learningu, ktoré budú aktívne 2 dni. Počas týchto dní môžete študovať v hociktorý čas (štúdium nie je časovo obmedzené).

Vaše konto bude aktívne 2 dni, potom sa deaktivuje. Po ukončení seminára obdržíte potvrdenie o jeho absolvovaní.