e-Norma STN 05 0705

MÁM ZÁUJEM O KURZ


(podporované formáty: *.pdf, *.doc, *.docx)

URČENÝ
Pre zváračské školy, poverených zváračských technológov, koordinátorov zvárania a pracovníkov, ktorí zabezpečujú školenia v organizáciách.

PODMIENKY PRIJATIA
Nie sú určené.

OBSAH
Označovanie základných kurzov zvárania a zaškolení podľa novej normy STN 050705, odborná príprava pre základné kurzy, skúšky zváračov, zváračské oprávnenie.

SPÔSOB UKONČENIA
Potvrdenie o absolvovaní seminára.

CENA ZA SEMINÁR
78 € s DPH  (65 € bez DPH)

PLÁNOVANÉ TERMÍNY

I.Q 2024:

10.1.2024        7.2.2024      
6.3.2024             
24.1.2024 
21.2.2024        20.3.2024

 

II. Q 2024:

10.4.2024       15.5.2024        12.6.2024              
24.4.2024 29.5.2024

 

V e-learningovej forme ponúkame nasledovné semináre:

                                                                                     Názov                                                                      Termíny Prihláška    
Bezpečnosť pri zvárani podľa noriem STN 05 0601, STN 05 0610, STN 05 0630

 

22.11.2023

6.12.2023

10.1.2024

24.1.2024

7.2.2024

21.2.2024

6.3.2024

20.3.2024

10.4.2024

24.4.2024

15.5.2024

29.5.2024

12.6.2024

 

e-learning_seminár Bezpečnosť pri zváraní_II.polrok_2023       
Označovanie skúšky zvárača a rozsahy platnosti certifikátu podľa ISO 9606-1 e-learning_seminár ISO 9606-1_II.polrok_2023
Norma STN 050705 „Zváranie. Predpisy pre základné skúšky zváračov“
e-learning_seminár STN 050705_II.polrok_2023
Kvalifikácie zváračského personálu, vyššieho odborného personálu a NDT personálu e-learning_seminár kvalifikácie_II.polrok_2023
Úvod do NDT pre vedúcich pracovníkov  e-learning_seminár úvod do NDT_II.polrok_2023
Schvaľovanie postupov zvárania (WPQR) e-learning_seminár WPQR_II.polrok_2023
Norma EN 1090-1 a EN 1090-2 z pohľadu zvárania a prípravy materiálu na zváranie
e-learning_seminár EN 1090_II.polrok_2023
Spracovanie pWPS/WPS e-learning_seminár WPS_II.polrok_2023

 

Po uhradení poplatku za seminár Vám zašleme prihlasovacie údaje do e-learningu, ktoré budú aktívne 2 dni. Počas týchto dní môžete študovať v hociktorý čas (štúdium nie je časovo obmedzené).

Vaše konto bude aktívne 2 dni, potom sa deaktivuje. Po ukončení seminára obdržíte potvrdenie o jeho absolvovaní.