Energetika a jadrová energetikaSme expertom na riešenie problematiky zariadení v energetike, v ktorej poskytujeme svoje služby významným partnerom ako sú Slovenské elektrárne, a.s. a Slovenské energetické strojárne, a.s. Tlmače. Našim najnovším unikátnym riešením v oblasti energetiky je automatizovaná kombinácia technológie frézovania a zvárania ATF 150 s vlastným riadením procesu, ktorá umožňuje opravu zvarových spojov bez materiálových obmedzení.  
OBLASTI SPOLUPRÁCE

- identifikácia príčin poškodenia strojov a zariadení

- stanovovanie zvyškovej životnosti uvedených zariadení

- riešenie technologických problémov aplikácie zvárania

- realizácia opráv a renovácií,- schvaľovanie postupov zvárania (WPQR – Welding Procedure Qualification Record)

- skúšanie materiálov a zvarových spojov (mechanické, metalografické, chemické, korózne a nedeštruktívne skúšky) v akreditovaných skúšobných laboratóriách

- vzdelávanie odborného personálu v oblasti zvárania a nedeštruktívnej kontroly

- zavádzanie nových materiálov do praxe

- riešení projektov

PRODUKTY A SLUŽBY

- orbitálna hlava ATF150
- opravy a renovácie 

REFERENCIE

Pre nášho zákazníka sme na mieru vyvinuli unikátny orbitálny systém obrábania určený na prípravu oceľových rúr na opravné zváranie.

D80_0968.JPG  D80_0939.JPG 
Orbitálna hlava ATF 150 

NAŠI PARTNERI

Slovenské elektrárne, a.s., Slovenské energetické strojárne, a.s. Tlmače