Kvalita vyhotovenia žiarovo pozinkových konštrukcií - očakávania investora

MÁM ZÁUJEM O KURZ


(podporované formáty: *.pdf, *.doc, *.docx)

URČENÝ
Pre firmy organizujúce sa výrobou pozinkovaných konštrukcií

PODMIENKY PRIJATIA
Nie sú určené

OBSAH
Korózia ocelí a protikorózna ochrana, úprava povrchu pred zinkovaním, proces žiarového zinkovania, difúzia, intermetalické fázy, vplyv síry a fosforu na vlastnosti zinkovej vrstvy, typické chyby povrchov, ich prejavy a príčiny vzniku. Ale aj norma STN EN ISO 1461, ktorá určuje pravidlá na zinkovanie ale aj meranie hrúbok a priľnavosti zinkových vrstiev a aj technológiu žiarových nástrekov zinku.

SPÔSOB UKONČENIA
Absolvent získa potvrdenie o absolvovaní

TRVANIE KURZU
1 deň

CENA KURZU
144 €
s DPH/osoba
(pri účasti 1 zamestnanca z jednej firmy)
132 € s DPH/osoba
(pri účasti 2 zamestnancov z jednej firmy)
120 € s DPH/osoba
(pri účasti 3 a viac zamestnancov z jednej firmy)

PLÁNOVANÝ TERMÍN
23.10.2019

Pozvánka a prihláška pozinkované konštrukcie_2019.doc