Požiadavky na výrobcov oceľových a hliníkových konštrukcií podľa EN 1090

MÁM ZÁUJEM O KURZ


(podporované formáty: *.pdf, *.doc, *.docx)

URČENÝ
Pre výrobcov, koordinátorov zvárania, konštruktérov a pracovníkov zodpovedajúcich za uvedenie výrobkov na trh

PODMIENKY PRIJATIA
Nie sú určené

OBSAH
Sú legislatívne a technické požiadavky, personálne požiadavky, zváranie, skúšky a kontroly, kvalifikácia personálu a výrobných postupov, dokumentácia procesov, priebeh auditov, prehlásenie o zhode a udelenie značky CE na základe určených požiadaviek v norme EN 1090

SPÔSOB UKONČENIA
Absolvent získa potvrdenie o absolvovaní

DĹŽKA TRVANIA KURZU
2 dni

CENA KURZU
180 €
s DPH/osoba
(pri účastí 1 zamestnanca z jednej firmy)
168 € s DPH/osoba
(pri účasti 2 zamestnancov z jednej firmy)
156 € s DPH/osoba
(pri účasti minimálne 3 a viac zamestnancov z jednej firmy)

PLÁNOVANÝ TERMÍN
12.11. - 13.11.2019

Pozvánka a prihláška EN 1090_11_2019.doc