Komplexné služby


Simulácia tepelno – napäťovo - deformačných cyklov

 

Meranie miery poškodenia oceľových zariadení a konštrukcií pomocou robotického zariadenia pre účely vizuálnej a ultrazvukovej inšpekcie.

 

Vývoj pracoviska pre TZsP

 

Hodnotenie stavu odstredivo liatych rúr

 

Komplexné hodnotenie stavu guľových zásobníkov