Konštrukcie a stavebníctvoVÚZ má dlhoročnú tradíciu v poskytovaní svojich odborných služieb pre organizácie pôsobiace v oblasti výroby oceľových zváraných konštrukcií a stavebných výrobkov.
OBLASTI SPOLUPRÁCE

Poradenská a technická činnosť v danej oblasti

Vzdelávanie a certifikácia personálu

Certifikácia spoločností v súlade s požiadavkami noriem a predpisov pre výrobu oceľových zváraných konštrukcií a stavebných výrobkov

Certifikácia systému kvality vo zváraní podľa EN ISO 3834-2 až 4 a systémov manažérstva podľa EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001 a iných noriem

Schvaľovanie postupov zvárania – WPQR, zavádzanie plnenia požiadaviek podľa EN 1090, NDT a deštruktívne skúšanie

Súvisiaca expertízna činnosť

PRODUKTY A SLUŽBY

Vibračné zariadenie VÚZ VZ-7

NAŠI PARTNERI

Doprastav, a.s., WINFER, spol. s r.o., VÁHOSTAV – SK, a.s., PSJ Hydrotranzit, a.s., Inžinierske stavby Košice, a.s., OCEKON Enginiering s.r.o., EXMONT ENGINIERING, s.r.o., MONSTAV NITRA, s.r.o., MONSTAV GULDAN, s.r.o., PMP MONTEX, s.r.o., METICON, a.s., PPS Group, a.s., GPT, s.r.o., INGSTEEL, spol. s r.o. a ďalšie.