Kontakt


Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR
Račianska 71, 832 59 Bratislava
vuz@vuz.sk

 


 

SEKRETARIÁT
GENERÁLNEHO RIADITEĽA

+421 905 623 798
+421 918 991 737
+421 (0) 2 4924 6400
+421 (0) 2 4924 6340
karesovae@vuz.sk
bachratap@vuz.sk

DIVÍZIA EKONOMIKY

+421 905 856 201
+421 (0) 2 4924 6413
hajastekovav@vuz.sk

 

DIVÍZIA VZDELÁVANIA

+421 905 665 843
+421 (0) 2 4924 6670
vzdelavanie@vuz.sk  

 
CERTIFIKAČNÝ ORGÁN PRE CERTIFIKÁCIU
VO ZVÁRANÍ A NDT
AUTORIZOVANÝ NOMINOVANÝ ORGÁN

+421 (0) 2 4924 6670
+421 918 714 624
durikp@vuz.sk 


CERTIFIKÁCIA SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA KVALITY
CERTIFIKÁCIA SYSTÉMOV ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA
CERTIFIKÁCIA SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA BEZPEČNOSTI 
A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI
PLNENIE POŽIADAVIEK NA KVALITU PRI ZVÁRANÍ

+421 (0) 2 4924 6669
+421 0905 452 894
certiweld@vuz.sk
radicp@vuz.sk


PREDAJŇA ZVÁRACÍCH MATERIÁLOV
+421 (0) 2 4924 6616 
predajna@vuz.sk 

 


 

 

DIVÍZIA VÝSKUMU
A VÝVOJA

+421 915 751 725
+421 (0) 2 4924 6827
cervenkovah@vuz.sk

 

DIVÍZIA ZVÁRACÍCH MATERIÁLOV

+421 905 249 969
+421 (0) 2 4924 6301
 sefcikd@vuz.sk

DIVÍZIA ZVÁRACÍCH TECHNOLÓGIÍ A ZARIADENÍ

+421 905 390 504
+421 (0) 2 4924 6603
czereovad@vuz.sk

DIVÍZIA TECHNICKO-
PREVÁDZKOVÝCH ČINNOSTÍ

+421 915 751 748
+421 (0) 2 4924 6595
navratilovai@vuz.sk


DIVÍZIA BUSINESS
DEVELOPMENT

+421 908 794 855
+421 (0) 2 4924 6839
hindrovak@vuz.sk 
 

AUTORIZOVANÁ A NOTIFIKOVANÁ OSOBA
INŠPEKČNÝ ORGÁN
+421 (0) 2 4924 6804
+421 915 751 713
sktc@vuz.sk
aujeskym@vuz.sk

DETAŠOVANÉ PRACOVISKO V POPRADE
+421 917 940 692
koterbad@vuz.sk