Kurzy a semináre systémov manažérstva

(5)


Interný audítor kvality podľa ISO 9001


URČENÝ

Tým, ktorí budú vykonávať interné audity kvality podľa ISO 9001.


PODMIENKY PRIJATIA

Odporúčame min. stredoškolské vzdelanie.


SPÔSOB UKONČENIA

Absolvent kurzu získa osvedčenie o absolvovaní.


VIAC O KURZE

Preškolenie interných audítorov kvality podľa ISO 9001:2015


URČENÝ

Absolventom kurzu Interný audítor kvality


PODMIENKY PRIJATIA

Absolvent kurzu Interný audítor ISO 9001:2015


SPÔSOB UKONČENIA

Absolvent kurzu získa osvedčenie o absolvovaní


VIAC O KURZE

Výklad normy ISO 9001:2015


URČENÝ

Pre manažérov, vedúcich a pracovníkov, ktorí sa chcú oboznámiť s novou normou...


PODMIENKY PRIJATIA

Nie sú určené.


SPÔSOB UKONČENIA

Absolvent kurzu získa potvrdenie o absolvovaní.


VIAC O KURZE

Interný audítor kvality vo zváraní podľa ISO 3834


URČENÝ

Pre tých, ktorí budú vykonávať interné audity kvality vo zváraní podľa ISO 3834.


PODMIENKY PRIJATIA

Odporúčame min. stredoškolské vzdelanie.


SPÔSOB UKONČENIA

Absolvent kurzu získa osvedčenie o absolvovaní.


VIAC O KURZE

Požiadavky na kvalitu vo zváraní podľa ISO 3834


URČENÝ

Manažérov, vedúcich a pracovníkov, ktorí chcú získať všeobecné informácie o n...


PODMIENKY PRIJATIA

Nie sú určené


SPÔSOB UKONČENIA

Absolvent kurzu získa osvedčenie o absolvovaní.


VIAC O KURZE