Kurzy nedeštruktívneho skúšania

(10)


Skúšanie vizuálne - stupeň 2 (VT2)


URČENÝ

Pracovníkom podľa ISO 9712 vykonávajúcich vizuálnu kontrolu.


PODMIENKY PRIJATIA

Základné skúšanie (odporúčame min. stredoškolské), prax min. 4 mesiace


SPÔSOB UKONČENIA

Potvrdenie o absolvovaní kurzu, ktoré je vstupnou podmienkou ku skúškam na získanie certifi...


VIAC O KURZE

Skúšanie kapilárnymi metódami - stupeň 2 (PT2)


URČENÝ

Pracovníkom podľa ISO 9712 vykonávajúcich kapilárnu kontrolu.


PODMIENKY PRIJATIA

Základné vzdelanie (odporúčame min. stredoškolské), prax min. 4 mesiace


SPÔSOB UKONČENIA

Potvrdenie o absolvovaní kurzu, ktoré je vstupnou podmienkou ku skúškam na získanie certifi...


VIAC O KURZE

Skúšanie magnetickou práškovou metódou - stupeň 2 (MT2)


URČENÝ

Pracovníkom podľa ISO 9712 vykonávajúcich kontrolu magnetickou práškovou metó...


PODMIENKY PRIJATIA

Základné vzdelanie (odporúčame min. stredoškolské), prax min. 4 mesiace


SPÔSOB UKONČENIA

Potvrdenie o absolvovaní kurzu, ktoré je vstupnou podmienkou ku skúškam na získanie certifi...


VIAC O KURZE

Skúšanie ultrazvukom - stupeň 1 (UT1)


URČENÝ

Pracovníkom podľa ISO 9712 vykonávajúcich kontrolu pomocou ultrazvuku.


PODMIENKY PRIJATIA

Základné skúšanie (odporúčame min. stredoškolské), prax min. 3 mesiace


SPÔSOB UKONČENIA

Potvrdenie o absolvovaní kurzu, ktoré je vstupnou podmienkou ku skúškam na získanie certifi...


VIAC O KURZE

Skúšanie ultrazvukom - stupeň 2 (pre osoby certifikované na UT1)


URČENÝ

Pracovníkom podľa ISO 9712 vykonávajúcich kontrolu pomocou ultrazvuku.


PODMIENKY PRIJATIA

Základné vzdelanie (odporúčame min. stredoškolské), prax min. 9 mesiacov


SPÔSOB UKONČENIA

Potvrdenie o absolvovaní kurzu, ktoré je vstupnou podmienkou ku skúškam na získanie certifi...


VIAC O KURZE

Skúšanie ultrazvukom - stupeň 2 (priamy prístup) (UT2)


URČENÝ

Pracovníkom podľa ISO 9712 vykonávajúcich kontrolu pomocou ultrazvuku


PODMIENKY PRIJATIA

Základné vzdelanie (odporúčame min. stredoškolské), prax minimálne 12 mesiacov


SPÔSOB UKONČENIA

Potvrdenie o absolvovaní kurzu, ktoré je vstupnou podmienkou ku skúškam na získanie certifi...


VIAC O KURZE

Meranie hrúbok ultrazvukom podľa SN19-COP (UTT)


URČENÝ

Pre pracovníkov na nedeštruktívne skúšanie


PODMIENKY PRIJATIA

Základné vzdelanie (odporúčame min. stredoškolské), prax min. 2 mesiace


SPÔSOB UKONČENIA

Po úspešnom absolvovaní skúšok účastník získa


VIAC O KURZE

Meranie hrúbok ultrazvukom - stupeň 2 (UT-T2)


URČENÝ

Pre pracovníkov na nedeštruktívne skúšanie


PODMIENKY PRIJATIA

Základné skúšanie (odporúčame min. stredoškolské), prax min. 4 mesiace


SPÔSOB UKONČENIA

Po úspešnom absolvovaní účastník skúšok získa


VIAC O KURZE

Vyhodnocovanie rádiogramov – stupeň 2 (RTV2)


URČENÝ

Pre tých, čo vyhodnocujú rádiogramy


PODMIENKY PRIJATIA

Základné vzdelanie (odporúčame min. stredoškolské), prax min. 6 mesiacov


SPÔSOB UKONČENIA

Potvrdenie o absolvovaní kurzu, ktoré je vstupnou podmienkou ku skúškam na získanie certifi...


VIAC O KURZE

Prípravné kurzy k recertifikácii po 10 rokoch


URČENÝ

Tým, ktorým končí platnosť certifikátu na NDT.


PODMIENKY PRIJATIA


SPÔSOB UKONČENIA

Potvrdenie o absolvovaní kurzu, podľa ISO 9712


VIAC O KURZE