Kurzy nedeštruktívneho skúšania

(8)


Skúšanie vizuálne (VT)


URČENÝ

Pracovníkom podľa ISO 9712 vykonávajúcich vizuálnu kontrolu.


PODMIENKY PRIJATIA

Závisí od stupňa skúšania.


SPÔSOB UKONČENIA

Certifikát podľa ISO 9712.


VIAC O KURZE

Skúšanie kapilárnymi metódami (PT)


URČENÝ

Pracovníkom podľa ISO 9712 vykonávajúcich kapilárnu kontrolu.


PODMIENKY PRIJATIA

Závisí od stupňa skúšania.


SPÔSOB UKONČENIA

Certifikát podľa ISO 9712.


VIAC O KURZE

Skúšanie magnetickou práškovou metódou (MT)


URČENÝ

Pracovníkom podľa ISO 9712 vykonávajúcich kontrolu magnetickou práškovou metó...


PODMIENKY PRIJATIA

Závisí od stupňa skúšania.


SPÔSOB UKONČENIA

Certifikát podľa ISO 9712.


VIAC O KURZE

Skúšanie ultrazvukom (UT)


URČENÝ

Pracovníkov podľa ISO 9712 vykonávajúcich kontrolu pomocou ultrazvuku.


PODMIENKY PRIJATIA

Závisí od stupňa a spôsobu skúšania.


SPÔSOB UKONČENIA

Certifikát podľa ISO 9712.


VIAC O KURZE

Meranie hrúbok ultrazvukom (UTT)


URČENÝ

Pracovníkom podľa CSNS č. 1/93 alebo ISO 9712 na meranie hrúbok.


PODMIENKY PRIJATIA

Závisí od stupňa.


SPÔSOB UKONČENIA

Certifikát podľa ISO 9712 alebo preukaz NDT podľa CSNS.


VIAC O KURZE

Vyhodnocovanie rádiogramov – stupeň 2


URČENÝ


PODMIENKY PRIJATIA

Základné vzdelanie (odporúčame min. stredoškolské), prax minimálne 6 mesiacov.


SPÔSOB UKONČENIA


VIAC O KURZE

Basic – základné vedomosti na 3. stupeň


URČENÝ

Pre tých, ktorí sa pripravujú na certifikáciu v 3. stupni NDT.


PODMIENKY PRIJATIA

Stredoškolské vzdelanie.


SPÔSOB UKONČENIA

Potvrdenie o absolvovaní.


VIAC O KURZE

Prípravné kurzy k recertifikácii po 10 rokoch


URČENÝ

Tým, ktorým končí platnosť certifikátu na NDT.


PODMIENKY PRIJATIA

Certifikát na NDT.


SPÔSOB UKONČENIA

Potvrdenie o absolvovaní.


VIAC O KURZE