Prípravné kurzy k recertifikácii po 10 rokoch

MÁM ZÁUJEM O KURZ


(podporované formáty: *.pdf, *.doc, *.docx)

URČENÝ
Tým, ktorým končí platnosť certifikátu podľa ISO 9712 po 10 rokoch.

PODMIENKY PRIJATIA
Prax účastníka v danej metóde NDT.

OBSAH
Kurz je len prípravou ku skúškam u certifikačného orgánu pre certifikáciu personálu NDT pre tých, ktorým sa končí platnosť certifikátu podľa ISO 9712 po 10 rokoch.

SPÔSOB UKONČENIA
Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

KURZ
       PLÁNOVANÉ TERMÍNY KURZOV 
      DĹŽKA TRVANIA
    CENA BEZ DPH
VT
3.3.2020    17.9.2020    18.11.2020
1 deň
100 €
PT
7.4.2020        26.10.2020
1 deň
100 €
MT
3.9.2020        27.10.2020
1 deň
100 €
UT
podľa požiadaviek
2 dni
200 €
RT
podľa požiadaviek
2 dni
200 €