Prípravné kurzy k recertifikácii po 10 rokoch

MÁM ZÁUJEM O KURZ


(podporované formáty: *.pdf, *.doc, *.docx)

URČENÝ
Tým, ktorým končí platnosť certifikátu na NDT.

PODMIENKY PRIJATIA
Prax účastníka v metóde NDT, o ktorú ma záujem si recertifikovať

OBSAH
Kurz je len prípravou ku skúškam u certifikačného orgánu pre certifikáciu personálu NDT pre tých, ktorým sa končí platnosť certifikátu podľa ISO 9712 po 10 rokoch

SPÔSOB UKONČENIA
Potvrdenie o absolvovaní kurzu

KURZ
       PLÁNOVANÉ TERMÍNY KURZOV 
      DĹŽKA TRVANIA
    CENA BEZ DPH
VT
06.11.2019
1 deň
100
PT
podľa požiadaviek
1 deň
100
MT
podľa požiadaviek
1 deň
100
UT
podľa požiadaviek
2 dni
190
RT
podľa požiadaviek
2 dni
200