Vyhodnocovanie rádiogramov – stupeň 2 (RT-R2)

MÁM ZÁUJEM O KURZ


(podporované formáty: *.pdf, *.doc, *.docx)

URČENÝ
Pre pracovníkov nedeštruktívneho skúšania.

PODMIENKY PRIJATIA
Základné vzdelanie (odporúčame min. stredoškolské), prax min. 6 mesiacov.

OBSAH
Princípy metódy vyhodnocovania rádiogramov.

SPÔSOB UKONČENIA
Potvrdenie o absolvovaní kurzu, ktoré je vstupnou podmienkou ku skúškam na získanie certifikátu podľa ISO 9712.

DĹŽKA TRVANIA KURZU
7 dní

CENA KURZU
600 € bez DPH
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu)

PLÁNOVANÝ TERMÍN
5.6. - 14.6.2023