Skúšanie kapilárnymi metódami - stupeň 2 (PT2)

MÁM ZÁUJEM O KURZ


(podporované formáty: *.pdf, *.doc, *.docx)

URČENÝ
Pracovníkom podľa ISO 9712 vykonávajúcich kapilárnu kontrolu.

PODMIENKY PRIJATIA
Základné vzdelanie (odporúčame min. stredoškolské), prax min. 4 mesiace.

OBSAH
Metódy NDT, princípy metódy, normy a predpisy, mierky a zariadenia, hodnotenie.

SPÔSOB UKONČENIA
Potvrdenie o absolvovaní kurzu, ktoré je vstupnou podmienkou ku skúškam na získanie certifikátu podľa ISO 9712.

DĹŽKA TRVANIA KURZU   

5 dní e-learning (základy NDT)

4 dni výučba v triede

CENA KURZU  
360 € bez DPH    
(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu)

PLÁNOVANÉ TERMÍNY

31.3. - 10.4.2023
11.4. - 14.4.2023
      e-learning
výučba v triede    
      záväzná prihláška PT2_4.2023
       
27.10. - 5.11.2023
6.11. - 9.11.2023
  e-learning
výučba v triede
  záväzná prihláška PT2_11.2023

 

Kurz PT2 organizujeme aj kombinovanou formou vzdelávania:

Teóriu sa účastníci učia formou e-learningu v hociktorý čas 24/7 počas trvania kurzu. Túto musia mať naštudovanú do nástupu na praktickú časť kurzu (výučba v triede).

DĹŽKA TRVANIA KURZU   

10 dní e-learning

2 dni praktické cvičenia (výučba v triede)

 

PLÁNOVANÉ TERMÍNY

23.1. - 5.2.2023
6.2. - 7.2.2023
      e-learning
prax-výučba v triede
         e-learning prihláška PT2_2.2023
       
5.10. - 18.10.2023
19.10. - 20.10.2023
  e-learning
prax-výučba v triede
  e-learning prihláška PT2_10.2023

 

 

 

 

Kurzy organizujeme aj priamo vo firmách!